Godstransporter

En miljömärkning för tunga godstransporter som klarar högt ställda krav när det gäller energieffektivitet, miljö- och hälsofarliga utsläpp och har låg klimatpåverkan. För lätta godstransporter, se märkningsområdet Budtransporter.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Varför ska en godstransport märkas med Bra Miljöval?

Bra Miljöval-märkning av godstransporter är framtaget för att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kraven på förnybar energi och utsläpp till luft ställs genomgående i relation till transportnyttan. Målet med miljömärkning av tunga godstransporter är att påskynda utvecklingen av miljö- och resurseffektivare transporter, minska transporternas skadliga utsläpp samt att påskynda övergången till förnybara drivmedel.

Miljömärk era transporter

Med hjälp av Bra Miljöval kan ni kommunicera transportens miljöprestanda på ett enkelt och trovärdigt sätt och underlättar för kunder att välja det bästa valet ur miljösynpunkt. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en ideell miljöorganisation.

Vilka transporter kan miljömärkas?

Förenklat utförs idag en Bra Miljöval-märkt godstransport med tåg som till minst 30 procent drivs med el märkt med Bra Miljöval. Men det är möjligt att uppfylla kraven även med lastbil som drivs med en hög andel förnybara drivmedel och som har låga miljö- och hälsofarliga utsläpp. Varje år utförs kontroll av att kraven uppfylls. 

Våra miljökrav i korthet

  • Max 0,1 kWh icke förnybar energi per tonkm
  • Max 0,2 g NOx+SOx per tonkm
  • Max 0,01 g NMHC per tonkm
  • Elfordon ska till minst 30 procent drivas med el märkt med Bra Miljöval.

För miljökraven i detalj samt hur beräkningar ska utföras, se Kriterier för godstransporter 2005:3.

Kriterierna har funnits sedan 2005 och omfattade tidigare alla typer av godstransporter. Sedan 2016 finns egna kriterier för budtransporter/lätta godstransporter. Under 2022 kommer kriterierna för godstransporter att börja revideras.

Nya kriterier är på gång - ge din åsikt

Under 2021 pågår en revidering av kriterierna för Budtransporter, lättgods, som lanserades 2016. Dessa kommer troligtvis även att inkludera alla former av lastbilstransporter som utförs som last-mile, men även transporter av återvinning och hushållsavfall. Planen är att de nya kriterierna kommer att gå ut på remiss under hösten 2021 och att de nya kriterierna är redo att lanseras i början av 2022.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta godtransporter eller är intresserad av att märka din transport? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Ansökningshandlingar

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Våra licenstagare berättar..

Kontaktpersoner
energi, jesper-peterson, bra-miljöval, enhetschef, försäkringar, transport, mobilabonnemang
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22