Textil

Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade kläder och textilier tillverkas på ett hållbart sätt. Vi miljömärker även second hand och re-design.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Det är miljöpåverkande att tillverka nya kläder och textilier, och det krävs stora mängder råmaterial, energi, vatten och kemikalier. Därför är det viktigt att tillverka nya textilier med så liten påverkan på miljö och människors hälsa som möjligt. En Bra Miljöval-märkt produkt har granskats så att tillverkningen är hållbar och märkta produkter uppfyller tuffa krav längs hela kedjan.

Fiber & Beredning

Nytillverkade produkter hamnar i kategorin Fiber och Beredning och uppfyller krav från råmaterial till färdig produkt:

  • Fibrerna är hållbart producerade och kommer från förnybara eller från återvunna källor.
  • Kemikalier, färger och processer är granskade och godkända. Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper är till exempel inte godkända, avloppsvatten måste renas innan det släpps ut och luftföroreningar måste förhindras. Vissa kemiska grupper är helt förbjudna att använda, exempelvis ftalater och PFAS.
  • Vi ställer krav på rättvisa arbetsförhållanden och löner för de människor som producerar textilierna. 
  • Den färdiga produkten ska ha en god kvalitet, vara tvättbar, samt säljas i av Bra Miljöval godkända förpackningsmaterial.

Det finns möjlighet att använda GOTS-certifikat som en del av ansökningsunderlaget. För mer information se kriteriedokumentet nedan. 

Second hand och Re-design

Ett annat och enkelt sätt att göra konkret miljönytta är att återanvända och göra om kläder. När man återanvänder plagg sparas massor med energi, kemikalier och vatten. Bra Miljöval vill underlätta för konsumenterna och stimulera företagen och har därför tagit fram krav för Second Hand.

Bra Miljöval har även krav för re-designade produkter, vilka skapas av återanvänt material eller produktionsspill. Om produkten är försedd med tryck eller har genomgått annan form av behandling, måste färger, kemikalier och processer uppfylla kraven i kriterierna.

Fördelar för licenstagare

Ett företag som väljer att märka sina produkter med Bra Miljöval har stora möjligheter att bli en föregångare på marknaden och tydligt visa att företaget värnar om både människor och miljön. En licenstagare kan visa på att, och hur, denne skapar konkret miljönytta och bidrar till hållbar konsumtion vilket stärker varumärke och renommé. Dessutom kan företag på ett transparent och trovärdigt sätt visa sina kunder vilka miljökrav som uppfylls och vilka ämnen som inte tillåts i processer eller slutprodukt.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkt textil eller är intresserad av att märka din produkt? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktpersoner
Helen Göthe, Bra Miljöval
Kontaktperson
Helen Göthe
Metodutvecklare Textil076-819 80 60
Kontaktperson
David Gunnarsson
Enhetschef Kemi070-221 44 26
växbo, textil, hanna, jacob, bruce, citat

Bild 1 av 3 Vi vill utveckla hållbara och miljömässiga vardagsföremål. Lin är ju ett fantastiskt material med många hållbara och miljövänliga egenskaper. Att märka alla våra produkter med en oberoende märkning som Bra Miljöval visar för kunderna att våra produkter är ett bra val ur miljösynpunkt. Hanna Bruce, VD Växbo lin.

Kevin Gelsi Nudie Jeans

Bild 2 av 3 Vårt Reuse Program är en kanal för våra användare att återlämna sina Nudie Jeans de inte längre vill ha, och genom att återvinna eller sälja dessa som Reuse Jeans investerar vi långsiktigt i både kundrelationer och produkt, samt förlänger vårt produktansvar. Vi valde att certifiera våra Reuse Jeans med miljömärkningen Bra Miljöval för att verifiera trovärdigheten av jeansens miljöprestanda som second hand-alternativ och göra våra konsumenter medvetna om det. Kevin Gelsi, Hållbarhetskoordinator på Nudie Jeans.

arkivet, textil, licenstagare, citat

Bild 3 av 3 Arkivet har valt certifieringen "Bra Miljöval Second hand" då vi anser att det är en utav de mest seriösa miljöcertifieringar som finns inom modebranschen idag. Eftersom det är en tredjeparts-certifiering känner vi oss trygga att den är rättvist gjord och det är roligt att våra kunder kan vara trygga med det också. Caroline Hamrin, grundare Arkivet.