Textil

Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade kläder och textilier tillverkas på ett hållbart sätt. Vi miljömärker även second hand och re-design.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Nedläggning av Bra Miljöval Textil

Märkningsområdet Bra Miljöval Textil kommer att läggas ner den 31 december 2022. Bakgrunden är att Naturskyddsföreningen ser en större möjlighet att bidra till miljönytta genom att arbeta för cirkulära affärsmodeller och minskad nykonsumtion än genom att driva en egen produktmärkning inom textil. 

Det är miljöpåverkande att tillverka nya kläder och textilier, och det krävs stora mängder råmaterial, energi, vatten och kemikalier. Därför är det viktigt att tillverka nya textilier med så liten påverkan på miljö och människors hälsa som möjligt. En Bra Miljöval-märkt produkt har granskats så att tillverkningen är hållbar och märkta produkter uppfyller tuffa krav längs hela kedjan.

Fiber & Beredning

Nytillverkade produkter hamnar i kategorin Fiber och Beredning och uppfyller krav från råmaterial till färdig produkt:

  • Fibrerna är hållbart producerade och kommer från förnybara eller från återvunna källor.
  • Kemikalier, färger och processer är granskade och godkända. Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper är till exempel inte godkända, avloppsvatten måste renas innan det släpps ut och luftföroreningar måste förhindras. Vissa kemiska grupper är helt förbjudna att använda, exempelvis ftalater och PFAS.
  • Vi ställer krav på rättvisa arbetsförhållanden och löner för de människor som producerar textilierna. 
  • Den färdiga produkten ska ha en god kvalitet, vara tvättbar, samt säljas i av Bra Miljöval godkända förpackningsmaterial.

Det finns möjlighet att använda GOTS-certifikat som en del av ansökningsunderlaget. För mer information se kriteriedokumentet nedan. 

Second hand och Re-design

Ett annat och enkelt sätt att göra konkret miljönytta är att återanvända och göra om kläder. När man återanvänder plagg sparas massor med energi, kemikalier och vatten. Bra Miljöval vill underlätta för konsumenterna och stimulera företagen och har därför tagit fram krav för Second Hand.

Bra Miljöval har även krav för re-designade produkter, vilka skapas av återanvänt material eller produktionsspill. Om produkten är försedd med tryck eller har genomgått annan form av behandling, måste färger, kemikalier och processer uppfylla kraven i kriterierna.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Kontaktperson
David Gunnarsson
Kontaktperson
David Gunnarsson
Enhetschef Kemi070-221 44 26
växbo, textil, hanna, jacob, bruce, citat

Bild 1 av 2 Vi vill utveckla hållbara och miljömässiga vardagsföremål. Lin är ju ett fantastiskt material med många hållbara och miljövänliga egenskaper. Att märka alla våra produkter med en oberoende märkning som Bra Miljöval visar för kunderna att våra produkter är ett bra val ur miljösynpunkt. Hanna Bruce, VD Växbo lin.

Kevin Gelsi Nudie Jeans

Bild 2 av 2 Vårt Reuse Program är en kanal för våra användare att återlämna sina Nudie Jeans de inte längre vill ha, och genom att återvinna eller sälja dessa som Reuse Jeans investerar vi långsiktigt i både kundrelationer och produkt, samt förlänger vårt produktansvar. Vi valde att certifiera våra Reuse Jeans med miljömärkningen Bra Miljöval för att verifiera trovärdigheten av jeansens miljöprestanda som second hand-alternativ och göra våra konsumenter medvetna om det. Kevin Gelsi, Hållbarhetskoordinator på Nudie Jeans.