Ansök om Bra Miljöval-licens

Vill ditt företag bli licenstagare hos Bra Miljöval och miljömärka en produkt eller tjänst? Bra Miljöval är en miljömärkning som de flesta känner till i Sverige. Se steg för steg hur det går till från ansökan till färdig licens. Vi hjälper dig på vägen.

Det går att Bra Miljöval-märka inom tolv märkningsområden som omfattar ett brett spektrum av produkter och tjänster. Innan en ansökan skickas in, läs igenom miljökraven för den produkt eller tjänst som ska märkas. Miljökraven och ansökningshandlingarna hittar du under våra märkningsområden. Här finns även kontaktpersoner som hjälper dig efter vägen.

1. Läs våra kriterier

Varje produktområde har en egen sida med kriteriedokument. Ladda ner kriterierna för det märkningsområde som du önskar söka Bra Miljöval-licens inom. Bedöm om din produkt eller tjänst klarar miljökraven. För vissa områden finns det även andra dokument, exempelvis praxisdokument eller vägledningar, som du behöver ta del av innan du ansöker.

2. Ansökan

Ladda ner ansökningsblanketten och läs licensvillkoren. Fyll i och skicka in ansökan men även eventuella bilagor och underlag. (Ansökan är en ifyllbar pdf. Acrobat Reader 7 eller senare behövs för att spara.)

3. Bedömning

Vi utvärderar informationen som ni har skickat in och frågar eventuellt efter kompletteringar eller justeringar av produkten eller tjänsten som ansökan gäller.

4. Godkänt

Om miljökraven på produkten eller tjänsten uppfylls utfärdas en Bra Miljöval-licens som skickas till ditt företag. Nu kan ditt företag börja marknadsföra att er produkt eller tjänst är Bra Miljöval-märkt.

5. Giltighet

Bra Miljöval-licensen gäller tills vidare, fram tills dess att nya kriterier tas fram. Kriterierna revideras regelbundet för att driva på utveckling och skapa ytterligare vinster för miljön.  

6. Regelbundna kontroller

Det utförs regelbundna kontroller, som är anpassade efter varje enskilt produktområde.

Avgifter för Bra Miljöval

Miljömärkning kräver resurser för att bedöma ansökan, utföra kontroller och utveckla nya miljökrav. Därför tar Bra Miljöval ut en ansökningsavgift när ansökan är inskickad och därefter en årlig licensavgift för att få använda Bra Miljöval-märket.

Till alla våra märkningar

Kontrollera att det finns miljökrav för den produkt eller tjänst som ska märkas och kontakta oss. Här kan du se kriterier, ansökan och avgifter inom våra olika märkningsområden.

Se våra miljökrav
Gillas av 1