Bli licenstagare

Funderar ditt företag på att märka en produkt eller tjänst med Bra Miljöval? Som licenstagare skapar ni konkret miljönytta samtidigt som ni får stöd att prioritera de viktigaste hållbarhetsfrågorna av sakkunniga inom varje märkningsområde. Kontakta oss gärna så berättar vi mer hur det går till att ansöka och bli licenstagare i Bra Miljöval-familjen.

Vi på Bra Miljöval
park, jord, värld, lins, jorden, ekologi, rädda, hållbar, grön, vår, grön, miljömärkning, 1221171067

att vara licenstagare till bra miljöval

Varför miljömärka produkter eller tjänster?

Genom att bli licenstagare och märka produkter eller tjänster med Bra Miljöval skapar ditt företag stor miljönytta och driver på den bransch du verkar i att bli mer hållbar.

Bra miljöval-licensen blev ett naturligt val för oss. Kriterierna är tuffa att efterleva, men vi vill inte kompromissa när det gäller hållbarhet. Något som även visat sig vara högt värderat av våra kunder.

Kenneth FalkCo Founder och Sales på OurGreenCar
ourgreencar, licenstagare, persontransporter, taxi, bil, utomhus, moln, miljömärkt, resa, taxiresa

Ett hållbart samhälle kräver att alla tar ansvar för sitt avtryck på miljö och klimat, inte minst vi som verkar i energibranschen. För oss är Bra Miljöval ett självklart och naturligt steg i att ta vårt ansvar som samhällsaktör.

Johannes BosonVD Telge Energi
Johannes Boson, VD Telge Energi

Vi vill utveckla hållbara och miljömässiga vardagsföremål i Lin som inte är skadliga för varken människor eller miljön. Att märka alla våra produkter med en oberoende märkning som Bra Miljöval visar för kunderna att våra produkter är ett bra val ur miljösynpunkt.

Hanna BruceVD, Växbo Lin
1/3
klossar, licenstagare, ingå, fördelar, utöka, träbitar, kontor, 1254512571

detta ingår för licenstagare

Vad innebär det att vara licenstagare till Bra Miljöval?

Se vad du får tillgång till som licenstagare till Bra Miljöval.

ansök steg för steg

Redo att bli licenstagare?

Grattis! Du är redo att bli licenstagare. Läs hur det går till att ansöka om licens för att miljömärkta en produkt eller tjänst. Kontakta oss vid frågor så hjälper vi dig.

Våra märkningsområden

Bilförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för bil innebär en stor miljöinsats. Det ställs höga krav på f...

Mer information

Biobränsle

Biobränslen är ett brett område som innefattar allt från grillkol och tändprodukter till biogas o...

Mer information

Elenergi

Det är skillnad på förnybar el och miljömärkt el. Med miljömärkning av förnybar el minskar vi den...

Mer information

Fjärrvärme

Hur vi värmer upp våra bostäder har stor betydelse för miljön. Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ...

Mer information

Hem- och villaförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för hem och villa innebär en stor miljöinsats. Det ställs höga...

Mer information

Kemiska produkter

Vare sig man rengör köket, impregnerar skorna eller tvättar bilen finns det risk för att man utsä...

Mer information

Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som används varje dag....

Mer information

Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i fr...

Mer information

Lokala godstransporter

Godstransporter märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan, låga hälso- och miljöfarliga utsl...

Mer information

Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner ger en miljöbelastning som är svår att få grepp om. Deras energi...

Mer information