Miljömärkningen

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och en tredjepartsmärkning. Men vad är egentligen en tredjepartsmärkning och varför är det viktigt att en produkt har en sådan märkning?

En tredjepartsmärkning är varken kopplad till säljaren eller köparen. Eftersom märkningen är oberoende så anpassas inte krav och regler till vissa företag eller produkter. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta. Tredjepartsmärkningar genomgår själva kontroller för att säkerställa att miljömärkningen är tillförlitlig.

Det finns många företag och branschorganisationer som sätter upp regler utifrån sina egna förutsättningar och lanserar en särskild logga eller text som illustration. Kraven är ofta låga och ogenomskinliga, dvs det går inte att ta del av vilka kriterier som gäller. Sådana märkningar leder inte framåt. Ett företag som har en produkt som är märkt med Bra Miljöval (eller annan tredjepartsmärkning) visar på ett seriöst sätt att produkten uppfyller högt ställda miljökrav framtagna av en oberoende part.

Genom att köpa tredjepartsmärkta produkter kan man enkelt göra miljömedvetna val som gör skillnad. Eftersom Bra Miljöval successivt höjer kraven gynnas också en utveckling till allt mindre miljöbelastande produkter och tjänster. När märkningen fungerar som bäst leder den även till en branschomställning som banar väg för politiska beslut. Ett illustrativt exempel är fosfater, där Bra Miljöval var tidigt ute med ett förbud. Något som nu är reglerat genom lagstiftning i hela EU.

Så här fungerar det i praktiken

De företag som vill märka en produkt med Bra Miljöval ansöker själva om det, och då påbörjas märkningsprocessen genom att våra sakkunniga handläggare kontrollerar om produkten uppfyller våra kriterier, dvs våra skriftliga krav. Detta innebär en hel del dokumentgranskning och räknande. Om kriterierna är uppfyllda så blir produkten eller tjänsten märkt med Bra Miljöval. Om det visar sig att det bara är enstaka krav som produkten inte lever upp till passar ofta företaget på att göra nödvändiga justeringar för att sedan skicka in en förnyad ansökan. Även efter att en produkt godkänts genomför vi kontroller för att säkerställa att kraven följs. En form är årlig kontroll och en annan stickprovskontroller.

Bra Miljöval blir i sin tur granskade för att säkerställa att vi är en tillförlitlig miljömärkning. Organisationen som granskar oss är det internationella nätverket GEN* som vi är medlemmar i. GEN arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkningar. De granskar sina medlemmar utifrån en procedur som kallas för GENICES**. Detta görs för att garantera att nätverkets medlemmar har kvalitetssäkrade system och följer den vedertagna standarden för miljömärkningar, ISO 14024. I början av 2020 godkändes och förnyades Bra Miljövals certifikat enligt GENICES.

* Global Ecolabelling Network
** Global Ecolabelling Network's Internationally Coordinated Ecolabelling System

GEN logotyp

tillförlitlig miljömärkning

Även vi granskas

För att säkerställa att Bra Miljöval är en tillförlitlig miljömärkning så granskas även Bra Miljöval som licensgivare. Märkningen har genomgått en kontroll enligt GENICES (Global Ecolabelling Network's Internationally Coordinated Ecolabelling System) som utförs av Global Ecolabelling Network (GEN). GEN är ett internationellt nätverk för organisationer som arbetar med miljömärkning och arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkning av produkter och tjänster.

Barn i kök lagar pannkaka

Om bra miljöval

Om vår miljömärkning

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Vår märkning gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Områden Bra Miljöval miljömärker

Bra Miljöval finns inom tolv olika områden. Över 700 produkter och tjänster är miljömärkta.

Läs mer
Bli först att gilla!