Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Vår märkning gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.

Samhället behöver medvetna konsumenter för att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Därför startade vi vår miljömärkning 1990. Bra Miljöval är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Idag märker vi produkter och tjänster inom tolv olika verksamhetsområden.

Vi strävar efter ett hållbart samhälle

Vår miljömärkning bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Två andra mål är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Många framgångar tack vare Bra Miljöval

Produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Några av våra framgångar med vår märkning är att naturliga vattenflöden har värnats och att vattenkraftsverk har miljöanpassats. Ett annat gott resultat är att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel, vilket gör dem unika i världen.

Kraven är hårda och blir gradvis tuffare

Våra kriterier för licenstagarna är tuffa och under ständig utveckling. Produkterna/tjänsterna som bär vår märkning måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön. Kriterierna för de olika verksamhetsområdena skiljer sig från varandra. Läs mer om vårt arbete för respektive verksamhetsområde på deras egna sidor här på webbplatsen.

Noggrann kontroll av licenstagare

När ett företag ansöker om licens undersöker våra handläggare om produkten/tjänsten klarar kriterierna, och avgör därefter om de kan bli märkta. För att säkerställa att produkten/tjänsten lever upp till kraven så utför vi dokumentskontroller varje år. Förutom detta så utförs stickprov då och då.

Bra Miljöval är en tredjepartsmärkning

En tredjepartsmärkning är varken kopplad till säljaren eller köparen. Eftersom märkningen är oberoende så anpassas inte krav och regler till vissa företag eller produkter. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta.

Företag som vill miljömärka en produkt eller tjänst

Företag kan miljömärka produkter eller tjänster inom de tolv produktområden som Bra Miljöval verkar inom. Ansökningsprocessen genomgår ett antal steg med ansökningshandlingar, handläggning och godkännande. Därefter sker årliga kontroller att kriterierna i märkningen upprätthålls av licenstagaren. Kriterierna revideras kontinuerligt för att driva utveckling och skapa ytterligare vinster för miljön. 

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

logga, logo, logotyp, bramiljöval, 30år, pilgrimsfalk, miljömärkning, jubileum

historia

Utmärkt miljönytta i 30 år

Under hela 30 år har Bra Miljöval, tillsammans med alla som valt miljömärkt, värnat om den biologiska mångfalden och människors hälsa, minskat energianvändningen och skyndat på övergången till förnybara energikällor.

GEN logotyp

tillförlitlig miljömärkning

Även vi granskas

För att säkerställa att Bra Miljöval är en tillförlitlig miljömärkning så granskas även Bra Miljöval som licensgivare. Märkningen har genomgått en kontroll enligt GENICES (Global Ecolabelling Network's Internationally Coordinated Ecolabelling System) som utförs av Global Ecolabelling Network (GEN). GEN är ett internationellt nätverk för organisationer som arbetar med miljömärkning och arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkning av produkter och tjänster.

Områden Bra Miljöval miljömärker

Bra Miljöval finns inom tolv olika områden. Över 700 produkter och tjänster är miljömärkta.

Läs mer
Gillas av 6