modupp-2030, hållbara, upphandling, modupp

hållbar upphandling

För en modern och hållbar upphandling

Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), EU-Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, Svanen (Miljömärkning Sverige) och TCO Certified (TCO Development) står bakom Modupp2030. Vi samarbetar för att driva på en modern och hållbar offentlig upphandling som bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Ett samarbete som startades redan 2014.

Våra märkningsområden

Biobränsle

Biobränslen är ett brett område som innefattar allt från grillkol och tändprodukter till biogas o...

Mer information

Budtransporter

Budtransporter (lättgods) märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan och låga hälso- och milj...

Mer information

Elenergi

Det är skillnad på förnybar el och miljömärkt el. Med miljömärkning av förnybar el minskar vi den...

Mer information

Fjärrvärme

Hur vi värmer upp våra bostäder har stor betydelse för miljön. Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ...

Mer information

Försäkringar

Att välja en miljömärkt försäkring för hem, villa och bil innebär en stor miljöinsats. Det ställs...

Mer information

Godstransporter

En miljömärkning för tunga godstransporter som klarar högt ställda krav när det gäller energ...

Mer information

Kemiska produkter

Vare sig man rengör köket, impregnerar skorna eller tvättar bilen finns det risk för att man utsä...

Mer information

Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som används varje dag....

Mer information

Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i fr...

Mer information

Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner innebär en belastning på miljön som är svår att få grepp om för ...

Mer information