Upphandlare

Offentlig upphandling uppgår till drygt 800 miljarder kronor per år, vilket ger offentlig sektor möjlighet att bli en stor drivkraft för hållbar utveckling. Miljömärkning är ett resurseffektivt sätt för upphandlaren att ställa ambitiösa miljökrav, då märkningsorganisationen står för både kravutveckling och uppföljning. 

Senaste nytt

20 procent elbesparing hos villaägare med smart termostat
Möt Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval i Almedalen
Invigning av "ny" lokal: genomtänkt och resurssmart

Här kan du läsa om kriterierna för de olika märkningsområdena,  hur det går till att ansöka om licens, hur Bra Miljöval granskas som märkningssystem och samarbetet ModUpp2030 mellan sju tredjepartscertifieringar. På sidan kan du även söka efter produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval.

modupp-2030, hållbara, upphandling, modupp

hållbar upphandling

För en modern och hållbar upphandling

Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), EU-Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, Svanen (Miljömärkning Sverige) och TCO Certified (TCO Development) står bakom Modupp2030. Vi samarbetar för att driva på en modern och hållbar offentlig upphandling som bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Ett samarbete som startades redan 2014.

Våra märkningsområden

Hem- och villaförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för hem och villa innebär en stor miljöinsats. Det ställs höga...

Mer information

Bilförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för bil innebär en stor miljöinsats. Bra Miljöval ställer höga...

Mer information

Lokala godstransporter

Godstransporter märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan, låga hälso- och miljöfarliga utsl...

Mer information

Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som används varje dag....

Mer information

Kemiska produkter

Vare sig man rengör köket, impregnerar skorna eller tvättar bilen finns det risk för att man utsä...

Mer information

Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i fr...

Mer information

Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner ger en miljöbelastning som är svår att få grepp om. Deras energi...

Mer information

Persontransporter

En resa märkt med Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, har låga hälso- och miljöfarliga uts...

Mer information

Tunga fjärrgodstransporter

En miljömärkning för tunga fjärrgodstransporter som klarar högt ställda krav när det gäller ...

Mer information

Fjärrvärme

Hur vi värmer upp våra bostäder har stor betydelse för miljön. Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ...

Mer information
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Ansökningsprocess

Ansökan steg för steg

Läs hur det går till att ansöka om licens för att miljömärkta en produkt eller tjänst.

GEN logotyp

tillförlitlig miljömärkning

Även vi granskas

För att säkerställa att Bra Miljöval är en tillförlitlig miljömärkning så granskas även Bra Miljöval som licensgivare. Märkningen har genomgått en kontroll enligt GENICES (Global Ecolabelling Network's Internationally Coordinated Ecolabelling System) som utförs av Global Ecolabelling Network (GEN). GEN är ett internationellt nätverk för organisationer som arbetar med miljömärkning och arbetar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkning av produkter och tjänster.

Senaste produkter och tjänster

Kosmetika

Scandic GO Hand Soap

Unique Cosmetics Sweden ABLicensdatum: 25 jun, 2024

Licensdatum: 20 jun, 2024

Licensdatum: 20 jun, 2024
Kosmetika

Scandic GO Hair & Body Wash

Unique Cosmetics Sweden ABLicensdatum: 19 jun, 2024

Nyheter

Debatt: Lär av Norge och Danmarks hållbara upphandling

Vi har tio år på oss att dämpa klimatkrisen, rädda den biologiska mångfalden och se till att mänskliga rättigheter gäller för alla. För att påskynda omställningsarbetet är det dags att ta rygg på Norge och Danmark som ligger steget före Sverige vad gäller ansvarsfull offentlig upphandling, skriver företrädare för Sveriges främsta oberoende hållbarhetsmärkningar som förenas i nätverket Modupp2030.

skola, barn, jordglob, skolmaterial

Debatt: Hållbara inköp nödvändigt för en hållbar värld

Utmaningarna för att skapa en hållbar värld är oerhörda. Klimatkrisen eskalerar så länge vi fortsätter att öka mängden växthusgaser i atmosfären. De senaste fem åren har hungern i världen ökat och situationen förvärrats av den globala pandemin.

Hållbar upphandling med oberoende märkningar

Sex av sju partier vill driva frågan om hållbar offentlig upphandling

Samtliga riksdagspartier som svarat på en ny partienkät från nätverket ModUpp2030 anser att den offentliga upphandlingen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Sex av partierna uppger också att det är en fråga de kommer att driva under kommande mandatperiod. Enbart två partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, vill inte lagstifta om att följa upp hållbarhetskrav.

Partier positiva till märkningar i offentlig upphandling

Debatt: Starkt stöd i riksdagen för hållbarhet i offentliga affärer

Det finns ett brett politiskt stöd för att ge offentlig upphandling en större roll i Sveriges arbete med Agenda 2030. Sex av riksdagspartierna uppger att de under kommande mandatperiod ska driva på för en hållbar offentlig upphandling, visar en ny partienkät från nätverket ModUpp2030. Men vill partierna växla upp arbetet med hållbar upphandling behöver vi lagstifta om att det både ska ställas och följas upp hållbarhetskrav.