Ansökan om Bra Miljöval-licens

Bra Miljöval är en miljömärkning som de flesta känner till i Sverige. Se steg för steg hur det går till från ansökan till färdig licens.

Det går att Bra Miljöval-märka inom tolv märkningsområden som omfattar ett brett spektrum av produkter och tjänster. Innan en ansökan skickas in, ska företag läsa igenom miljökraven för den produkt eller tjänst som ska märkas. Miljökraven och ansökningshandlingarna finns under våra märkningsområden. Här finns även kontaktpersoner som hjälper till på vägen.

1. Läs våra kriterier

Varje produktområde har en egen sida med kriteriedokument. Steget innan inskick av ansökan är att ladda ner kriterierna för det märkningsområde som Bra Miljöval-licensen ska gälla. Då gör företaget en bedömning om produkten eller tjänsten klarar miljökraven. För vissa områden finns det även andra dokument, exempelvis praxisdokument eller vägledningar.

2. Ansökan

Steg två är att ladda ner ansökningsblanketten och läsa licensvillkoren. Ansökan fylls i och skickas in tillsammans med eventuella bilagor och underlag.

3. Bedömning

Bra Miljöval utvärderar inskickad information och frågar eventuellt efter kompletteringar eller justeringar av produkten eller tjänsten som ansökan gäller.

4. Godkänt

Om miljökraven på produkten eller tjänsten uppfylls utfärdas en Bra Miljöval-licens som skickas till företaget. Nu kan företaget börja marknadsföra att produkten eller tjänsten är Bra Miljöval-märkt.

5. Giltighet

Bra Miljöval-licensen gäller tills vidare, fram tills dess att nya kriterier tas fram. Kriterierna revideras regelbundet för att driva på utveckling och skapa ytterligare vinster för miljön.  

6. Regelbundna kontroller

Det utförs regelbundna kontroller, som är anpassade efter varje enskilt produktområde.

Avgifter för Bra Miljöval

Miljömärkning kräver resurser för att bedöma ansökan, utföra kontroller och utveckla nya miljökrav. Därför tar Bra Miljöval ut en ansökningsavgift när ansökan är inskickad och därefter en årlig licensavgift för att få använda Bra Miljöval-märket.

Till alla våra märkningar

Kontrollera att det finns miljökrav för den produkt eller tjänst som ska märkas och kontakta oss. Här kan du se kriterier, ansökan och avgifter inom våra olika märkningsområden.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!