Företag

Företag spelar en viktigt roll i omställningen till en hållbar framtid. Vi hjälper företag som funderar på att bli licenstagare och miljömärka en produkt eller tjänst. Våra nuvarande licenstagare ger vi stöd i miljöarbetet och hur märkningen kan kommuniceras till era kunder. Som upphandlare kan du göra stor miljönytta genom att välja miljömärkt. Företag eller organisationer kan även ansöka medel från våra fonder till miljö- eller energieffektiviseringsprojekt. Tillsammans gör vi skillnad!

Kvinna sträcker ut handen

Bli licenstagare

Funderar ditt företag på att märka en produkt eller tjänst med Bra Miljöval? Här får du veta hur det går till och innebär.

Våra märkningsområden

Hem- och villaförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för hem och villa innebär en stor miljöinsats. Det ställs höga...

Mer information

Bilförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för bil innebär en stor miljöinsats. Bra Miljöval ställer höga...

Mer information

Lokala godstransporter

Godstransporter märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan, låga hälso- och miljöfarliga utsl...

Mer information

Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som används varje dag....

Mer information

Kemiska produkter

Vare sig man rengör köket, impregnerar skorna eller tvättar bilen finns det risk för att man utsä...

Mer information

Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i fr...

Mer information

Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner ger en miljöbelastning som är svår att få grepp om. Deras energi...

Mer information

Persontransporter

En resa märkt med Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, har låga hälso- och miljöfarliga uts...

Mer information

Tunga fjärrgodstransporter

En miljömärkning för tunga fjärrgodstransporter som klarar högt ställda krav när det gäller ...

Mer information

Fjärrvärme

Hur vi värmer upp våra bostäder har stor betydelse för miljön. Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ...

Mer information
licenstagare, 571065857, professionell, kontor, datorer, kvinna, surfplatta, ipad

Licenstagare

Här finns information till dig som licenstagare till Bra Miljöval.

människor, grupp, kontor, professionell, upphandling, skrivbord, 997745894

Upphandlare

Att ställa krav på miljömärkt i upphandling bidrar till stor miljönytta.

miljöfond, miljöfondsprojekt, länstyrelsen, kalmar, emån, elenergi, fiskväg, vandringshinder, rivning, vattendrag, biologisk, mångfald, Emån

Bra Miljöval fonder

Energibolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används för att minska elproduktionens miljöpåverkan, vilket bland annat innebär att röja undan gamla kraftverksdammar och andra vandringshinder för fisk, energieffektivisera byggnader och ta fram ny spännande energiteknik. 

grankvist, vattendroppe, gran, granbarr, barr, droppe, närbild,

Varför en miljöpolicy?

Funderar ditt företag på att införa en miljöpolicy eller kanske förändra en redan befintlig. Ta gärna del av Naturskyddsföreningens miljöpolicy som stöd på vägen. En miljöpolicy ger ett ramverk för ert miljöarbete där medarbetarna är delaktiga.