Tunga fjärrgodstransporter

En miljömärkning för tunga fjärrgodstransporter som klarar högt ställda krav när det gäller energieffektivitet, miljö- och hälsofarliga utsläpp och har låg klimatpåverkan. För lätta godstransporter, se märkningsområdet Budtransporter.

Varför ska en tung fjärrgodstransport märkas med Bra Miljöval?

Bra Miljöval-märkning av tunga fjärrgodstransporter är framtaget för att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kraven på förnybar energi och utsläpp till luft ställs genomgående i relation till transportnyttan. Målet med miljömärkning av tunga fjärrgodstransporter är att påskynda utvecklingen av miljö- och resurseffektivare transporter, minska transporternas skadliga utsläpp samt att påskynda övergången till förnybara drivmedel.

Miljömärk era transporter

Med hjälp av Bra Miljöval kan ni kommunicera transportens miljöprestanda på ett enkelt och trovärdigt sätt och underlättar för kunder att välja det bästa valet ur miljösynpunkt. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en ideell miljöorganisation.

Vilka transporter kan miljömärkas?

Förenklat utförs idag en Bra Miljöval-märkt tung fjärrgodstransport med tåg som till minst 30 procent drivs med el märkt med Bra Miljöval. Men det är möjligt att uppfylla kraven även med lastbil som drivs med en hög andel förnybara drivmedel och som har låga miljö- och hälsofarliga utsläpp. Varje år utförs kontroll av att kraven uppfylls. 

Våra miljökrav i korthet

  • Max 0,1 kWh icke förnybar energi per tonkm
  • Max 0,2 g NOx+SOx per tonkm
  • Max 0,01 g NMHC per tonkm
  • Elfordon ska till minst 30 procent drivas med el märkt med Bra Miljöval.

För miljökraven i detalj samt hur beräkningar ska utföras, se Kriterier för tunga fjärrgodstransporter 2005:4.

Kriterierna har funnits sedan 2005 och omfattade tidigare alla typer av godstransporter. Sedan 2016 finns egna kriterier för budtransporter/lätta godstransporter. Under 2022 kommer kriterierna för tunga fjärrgodstransporter att börja revideras.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta tung fjärrgodtransporter eller är intresserad av att märka din transport? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktpersoner
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!