Persontransporter

En resa märkt med Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, har låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samt bidrar till att det vid produktionen av fordon och dess drivmedel tas större hänsyn till miljö och sociala värden. Märkningen arbetar för att utveckla hållbara transporter.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare
  • Upphandlare
  • Lättläst

Kan ditt företag erbjuda resor med låg klimatpåverkan och låga hälso- och miljöfarliga utsläpp? Då kanske resorna även kan leva upp till miljökraven som Bra Miljöval ställer på persontransporter. Genom att märka era transporter får ni stöd i ert miljöarbete och kan enklare synliggöra och kommunicera den miljönytta ni tillför.

Några av våra miljökrav för sju olika färdsätt

Cykeldelning: fordonsproduktion, service och reparation, ökad genomsnittlig användning per fordon, hantering av uttjänta komponenter, förnybar och miljömärkt el samt krav på servicefordon.

Bildelning: klimatpåverkan, utsläppsklass, drivmedel, förnybar och miljömärkt el, rengöring av fordon, att det är flera användare per bil per månad, tillgänglighet och att även mindre fordon än bilar erbjuds.

Taxi: ägande av fordonen, att det är el-, bränslecells- eller biogasfordon, krav på drivmedlet samt rengöring.

Buss, långfärd: utsläppsklass, klimatpåverkan, krav på drivmedlet samt på rengöring och miljömärkt ombord.

Buss, läns- och stadstrafik: fordonsproduktionen, utsläppsklass, klimatpåverkan, drivmedel samt på rengöring och miljömärkt ombord.

Spårtrafik: fordonsproduktionen, drivmedlet, energianvändning, krav på rengöring och miljömärkt ombord samt krav vid servering av livsmedel ombord.

Fartyg: eventuella batterier vid eldrift, drivmedlet, ökande andel förnybart drivmedel, landelanslutning, energianvändning, utsläpp av svavel och kväveoxider, på rengöring och miljömärkt ombord.

Miljömärk era persontransporter

Nedan finns de dokument som behövs för att göra ansökan. Det underlättar att ha kriteriedokument, ansökningsdokumentet Ansökan för aktuellt färdsätt samt Bilaga A sida vid sida för att lättare förstå hur respektive krav ska verifieras vid ansökan respektive årlig kontroll.

Om ny licens ska börja gälla från ett visst datum, tänk på att skicka in ansökan i tid. Hur lång tid vår handläggning tar av en komplett ansökan beror på hur många färdmedel, färdsätt och drivmedel som ska ingå i ansökan. Det är viktigt att alla verifikat som efterfrågas bifogas med ansökan, att eventuella beräkningar går att följa och att svar som anges i ansökan svarar på det som ska anges. Ju färre kompletteringar som behöver göras, desto snabbare går ansökan.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta persontransporter eller är intresserad av att märka din transport? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Våra licenstagare berättar...

David Lagerholm, VD SL

Bild 1 av 3 "Vi vill göra det ännu tydligare att SL:s resenärer gör ett ansvarsfullt val för miljön och klimatet varje gång de reser med oss, eftersom SL lever upp till högt ställda krav inom miljöområdet. Därför har vi valt att ansöka om att få märka våra resor med Bra Miljöval"
David Lagneholm, förvaltningschef på trafikförvaltningen och vd för SL

Olivia Ekstrand, hållbarhetsspecialist SJ

Bild 2 av 3 ”SJ har erbjudit Bra Miljöval-märkta resor i snart 30 år – det är ett kvitto på att en resa med SJs tåg är ett val för miljöns och klimatets skull. Ju fler som väljer att resa med oss, desto bättre för miljön – tillsammans med våra kunder bidrar vi till en hållbar utveckling!”
Olivia Engstrand, Hållbarhetsspecialist på SJ

ourgreencar, licenstagare, persontransporter, taxi, bil, utomhus, moln, miljömärkt, resa, taxiresa

Bild 3 av 3 Bra miljöval-licensen blev ett naturligt val för oss. Kriterierna är tuffa att efterleva, men vi vill inte kompromissa när det gäller hållbarhet. Något som även visat sig vara högt värderat av våra kunder. Kenneth Falk, Co Founder och Sales på OurGreenCar.

Kontaktpersoner
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22