Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som används varje dag. När du tvättar håret, rakar dig eller sminkar dig, finns det en risk att du utsätter dig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Därför finns Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi granskar alla ingredienser som ingår i produkten så att den är skonsam både för hälsan och miljön.

Sänkt ansökningsavgift

Bra Miljöval inför från den 1 april en tillfälligt reducerad ansökningsavgift på 10 000 kr per licens för kosmetiska produkter. Avgiften avser nya ansökningar om licens och gäller fram till 31 december. Välkommen med din ansökan!

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Att miljömärka sina produkter med Bra Miljöval är ett tydligt och trovärdigt sätt att visa att ens företag prioriterar produkter med låg miljöpåverkan och vill vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Samtliga produkter som omfattas av kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 kan märkas enligt Bra Miljöval Kosmetika. De produkter som vi märker måste uppfylla våra kriterier, vilket bland annat innebär att ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Därutöver ska de ämnen som ingår ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Genom att ställa hårda krav på alla ingredienser bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier och uppmuntra användningen av bättre alternativ.

Våra miljökrav

  • Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.
  • Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på ingående parfymer, aromer och växtextrakt.
  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna.
  • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.
  • Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.
  • Allergiframkallande konserveringsmedel, till exempel MIT och CMIT, är inte tillåtna.
  • Ren palmolja och palmkärneolja ska komma från ekologisk produktion. För andra ingredienser som baseras på råvara från oljepalmen, sk. derivat, gäller att de ska vara certifierade enligt RSPO Mass Balance eller högre certifieringsnivå.
  • Vi ställer krav på att företag med Bra Miljöval-märkta produkter har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten och på så sätt minska klimatbelastningen.
  • Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Lista över godkända ingredienser

Så snart ett lite större antal ingredienser blivit godkända enligt de nya kriterierna (2018:1) kommer Bra Miljöval att publicera en lista över dem här på sidan. Listan kommer sedan löpande att uppdateras i takt med att nya ingredienser godkänns.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkning av kosmetika eller är intresserad av att märka din produkt? Tveka inte att kontakta någon av oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Våra licenstagare berättar...

Karin Rydberg Nordisk marknadschef, TePe

Bra Miljöval-märkningen på TePes tandkrämer gör att vi är med och bidrar till en positiv utveckling samtidigt som vi gör det enklare för våra kunder att göra medvetna val. Det går hand i hand med vårt engagemang för en god munhälsa för alla.

Karin RydbergNordisk marknadschef på TePe
Magnus Björklund, FoU- och Kvalitetschef Biogenactive

För vårt företag och våra produkter är cirkulärt tänkande och hållbarhet givetvis i fokus i och med att vi använder en restprodukt som vassle till rengöringsprodukter. Att då få miljöoptimeringen verifierad av Naturskyddsföreningens Bra Miljöval ger oss extra tyngd och trovärdighet i kommunikationen med återförsäljare och kunder.

 Magnus BjörklundFoU- och kvalitetschef på Bio Gen Active
Kontaktpersoner
Kerstin Varenius
Kontaktperson
Kerstin Varenius
Produktansvarig Kosmetika 070-422 49 32
Mari Ander
Kontaktperson
Mari Ander
Handläggare Kosmetika och Kemiska produkter076-866 58 24

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Bli först att gilla!