Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som används varje dag. När du tvättar håret, rakar dig eller sminkar dig, finns det en risk att du utsätter dig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Därför finns Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi granskar alla ingredienser som ingår i produkten så att den är skonsam både för hälsan och miljön.

 • Bli licenstagare
 • Konsument
 • Licenstagare

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Att miljömärka sina produkter med Bra Miljöval är ett tydligt och trovärdigt sätt att visa att ens företag prioriterar produkter med låg miljöpåverkan och vill vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Samtliga produkter som omfattas av kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 kan märkas enligt Bra Miljöval Kosmetika. De produkter som vi märker måste uppfylla våra kriterier, vilket bland annat innebär att ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Därutöver ska de ämnen som ingår ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Genom att ställa hårda krav på alla ingredienser bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier och uppmuntra användningen av bättre alternativ.

Våra miljökrav

 • Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.
 • Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på ingående parfymer, aromer och växtextrakt.
 • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna.
 • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.
 • Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.
 • Allergiframkallande konserveringsmedel, till exempel MIT och CMIT, är inte tillåtna.
 • Ren palmolja och palmkärneolja ska komma från ekologisk produktion. För andra ingredienser som baseras på råvara från oljepalmen, sk. derivat, gäller att de ska vara certifierade enligt RSPO Mass Balance eller högre certifieringsnivå.
 • Vi ställer krav på att företag med Bra Miljöval-märkta produkter har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten och på så sätt minska klimatbelastningen.
 • Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Lista över godkända ingredienser

Så snart ett lite större antal ingredienser blivit godkända enligt de nya kriterierna (2018:1) kommer Bra Miljöval att publicera en lista över dem här på sidan. Listan kommer sedan löpande att uppdateras i takt med att nya ingredienser godkänns.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkning av kosmetika eller är intresserad av att märka din produkt? Tveka inte att kontakta någon av oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Ansökningshandlingar

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Våra licenstagare berättar...

Lisa Lindvall

Bild 1 av 1 "Vi är otroligt glada och stolta över att vara första tillverkaren som klarar Naturskyddsföreningens tuffa krav för att miljömärka alla våra tandkrämer med Bra Miljöval. Med stöd av märkningen stärker vi tandkrämernas positionering med att vara extra milda och snälla tandkrämer för både människa och miljön", Lisa Lindvall, kund- och projektansvarig på Proxident AB

Kontaktpersoner
Kontaktperson
David Gunnarsson
Enhetschef Kemi070-221 44 26
Kontaktperson
Mari Ander
Handläggare Kosmetika och Kemiska produkter076-866 58 24