Bilförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för bil innebär en stor miljöinsats. Bra Miljöval ställer höga krav på försäkringsbolagets miljöarbete, hur de förvaltar försäkringspremier och att de arbetar för att minska miljöpåverkan från skadereglering av bilar.

Försäkringsbranschen har en stor potential och en unik position i omställningen till hållbar utveckling. Branschen har en särställning dels i att vara storkonsument av tjänster och produkter vid skadereglering för sina kunders räkning, dels i att informera kunden om risker och verka skadeförebyggande och slutligen i avvaktan på eventuella skador förvalta stora ekonomiska resurser. En stor del av de ekonomiska resurserna arbetar finansiellt i väntan på skadereglering och hur dessa placeras och investeras påverkar i sin tur klimat och miljö.

Våra miljökrav

Kriterierna för Bra Miljöval Försäkringar omfattar krav på licenstagare, kapitalförvaltning, information till försäkringstagaren, skadeförebyggande arbete samt skadereglering. Miljökraven innebär:

  • att bolaget agerar miljömedvetet i upphandling och drift.
  • att anställda inom bolaget har goda miljökunskaper och agerar för att minska bolagets miljöpåverkan.
  • att bolaget kan visa att skador regleras på sätt som utgår ifrån högt ställda krav på miljöhänsyn.
  • att bolaget redovisar hur försäkringskapitalet placeras, med syftet att verka med hög grad av miljöhänsyn.
  • att bolaget hjälper försäkringskunderna till mer miljöanpassning i sin vardag.

Ni ansöker om licens till Bra Miljöval för den eller de försäkringar ni önskar märka med Bra Miljöval. Läs igenom kriterierna, licensvillkoren och fyll i ansökan. Ni hittar ansökningshandlingar nedan.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta försäkringar eller är intresserad av att märka en försäkring? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktpersoner
Agenta Zandén
Kontaktperson
Agneta Zandén
Produktansvarig Försäkringar
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22
Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!