Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner ger en miljöbelastning som är svår att få grepp om. Deras energianvändning, resursförbrukning, kemikaliespridning och andra miljöaspekter sker till stor del på långt avstånd från konsumenten.

Bra Miljöval har tagit fram en märkning för mobilabonnemang med minskad miljöbelastning genom ökad energieffektivisering, förlängda användningstider, främjande av återanvändning och miljöriktig återvinning. Mobiloperatörer har med hjälp av Bra Miljöval mobilabonnemang möjlighet att påverka användarnas konsumtionsmönster och driva på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Våra miljökrav

  • Att mobilnätet drivs med Bra Miljöval-märkt el
  • Att licenstagaren arbetar systematiskt för att återbruka och materialåtervinna elektronisk utrustning
  • Att abonnenten ges incitament att använda sin mobiltelefon längre
  • Att abonnenten ges möjlighet att lämna in sin fungerande mobiltelefon för återbruk
  • Att abonnenten ges möjlighet att lämna sin uttjänta mobiltelefon till återvinning.
  • Att abonnemangssäljare erbjuder avtal där mobiltelefonen kan repareras enkelt och kostnadseffektivt.
  • Att abonnenten vid förnyelse av abonnemang ges incitament att återanvända en existerande telefon.
  • Att abonnemangssäljare informerar sina kunder om hur de kan minska sin miljöbelastningen kopplad till mobiltelefonen.

Målet med kriterierna är att minska miljöbelastningen genom ökad energieffektivisering, gynna en förlängd användningstid, främja återanvändning och öka miljöriktig återvinning.

BZ26nnct3xs poster image

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta mobilabonnemang eller är intresserad av att märka mobilabonnemang? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kommunicera Bra Miljöval

flicka, barn, jordklot, natur, hjälte, miljöhjälte, kommunikation, gräs, himmel, sommar, träd, park, 1279305654
Som licenstagare kan ni kommunicera Bra Miljöval på produkter och tjänster men även i er egen kommunikation. Läs hur logotypen kan användas och hur Bra Miljöval ska uttryckas i text eller annat media. Berätta nyttan med miljömärkningen för era kunder och partners.

iphone,bord,laddare,svart

Så får du batteriet i din mobil att hålla längre

Ett rött litet streck i botten av mobilens batteristapel är det ingen som önskar. Här finns tips hur du maxar ditt batteri. 

Kontaktperson
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22
Kontaktperson
Christine Anvegård
Kontaktperson
Christine Anvegård
Handläggare Mobilabonnemang, Top Ten och miljömärkning av byggnader073-500 12 82

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!