Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner innebär en belastning på miljön som är svår att få grepp om för oss användare. Det rör sig om energianvändning, resursförbrukning, kemikaliespridning och andra miljöaspekter som ofta är osynliga för konsumenter eftersom det till stor del sker långt bort från den som använder telefonen.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Bra Miljöval har utarbetat miljökrav och satt upp kriterier angående mobiltelefonabonnemang som syftar till att minska miljöbelastningen av mobilanvändandet. Genom att miljömärka mobilabonnemang kan mobiltelefonoperatörer bidra till att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Våra miljökrav innebär

  • Att mobiltelefonens påverkan på miljö, natur och hälsa minskar.
  • Att det ska vara enkelt för konsumenter att göra ett hållbart val genom att välja miljömärkt.
  • Att mobiltelefonabonnemangsföretagen utvecklar mer hållbara affärsmodeller som gynnar återbruk, bättre och effektivare produkter och ger konsumenten större möjligheter att använda mobilen på ett miljömässigt bättre sätt. 
  • Att miljöeffekter vid energianvändningen relaterade till ett mobiltelefonabonnemang minskar.

Målet med kriterierna är att minska miljöbelastningen genom ökad energieffektivisering, gynna en förlängd användningstid, främja återanvändning och öka miljöriktig återvinning.

BZ26nnct3xs poster image

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta mobilabonnemang eller är intresserad av att märka mobilabonnemang? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kommunicera Bra Miljöval

flicka, barn, jordklot, natur, hjälte, miljöhjälte, kommunikation, gräs, himmel, sommar, träd, park, 1279305654
Som licenstagare kan ni kommunicera Bra Miljöval på produkter och tjänster men även i er egen kommunikation. Läs hur logotypen kan användas och hur Bra Miljöval ska uttryckas i text eller annat media. Berätta nyttan med miljömärkningen för era kunder och partners.

Kontaktperson
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22
Kontaktperson
Christine Anvegård
Kontaktperson
Christine Anvegård
Handläggare Bra Miljöval073-500 12 82