Lokala godstransporter

Godstransporter märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan, låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samtidigt som förarna har goda arbetsvillkor. Lokala godstransporter gäller exempelvis för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall.

Företag med lokala godstransporter märkta med Bra Miljöval ligger långt fram i sitt miljöarbete. Det är företag som utför transporter främst inom tätorter som till stor del utgörs av biogas-, el- eller cykelfordon. Förarna har kollektivavtal eller arbetsrättsliga villkor. Den miljömärkta tjänsten kan omfatta företagets alla transporter eller en tydligt avskild del av dem.

Miljömärkning ger hög trovärdighet

Bra Miljöval är en välkänd miljömärkning hos allmänheten och har ett högt förtroende. Genom att märka era transporter med Bra Miljöval kan ni på ett enkelt och trovärdigt sätt kommunicera till både era nuvarande och blivande kunder att ni har kommit långt i ert miljöarbete och att era transporter lever upp till höga krav. Varje år utförs kontroll av att kraven uppfylls.

Våra miljökrav

 • Minst 50% av fordonen ska vara el-, biogas och/eller cykelfordon.
 • Från och med 2026 ska alla fordon vara el-, biogas och/eller cykelfordon.
 • De andra fordonen ska tankas med förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan utan palmolja eller andra biprodukter från palmolja.
 • Elfordon ska vid långtidsladdning laddas med el märkt med Bra Miljöval.
 • Fordonen har lägst utsläppsklass Euro 6/VI.
 • Förarna omfattas av kollektivavtal eller motsvarande villkor när det gäller lön, semester, arbetstid och försäkringar.
 • Fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter i godkända tvätthallar.
 • Krav ställs för att tjänsten ska ha en lägre energianvändning där krav på ruttoptimeringssystem och utbildning i sparsam körning är obligatoriska krav.
 • Därutöver tillkommer fem ytterligare krav där minst ett ska uppfyllas. De är:
  1. Upprätthållande av sparsam körning, 
  2. Samarbete för färre kilometer,
  3. Miljöeffektiva leveranstider, anpassning av tidsfönstret för ökad fyllnadsgrad och behov av färre rutter,
  4. Användande av avgasfria mindre fordon i storstad och 
  5. Energieffektiva däck

Hör av dig om du har frågor

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om miljömärkning av godstransporter. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Våra licenstagare berättar...

Jenny Pettersson, marknadsansvarig Office Recycling

Bra Miljöval-märkningen är viktig för oss. Vi vill inspirera vår bransch till att ställa om till fossilfria fordonsflottor och det gör vi genom att agera förebilder. För oss är miljömärkningen också en självklar konkurrensfördel och något vi använder ofta i vår kommunikation till våra målgrupper och kunder. Märkningen är ett kvitto på att vi som företag agerar rätt och klimatmedvetet och är samtidigt ett bevis utåt på att vi lever upp till hårda och viktiga miljökrav.

Jenny PetterssonMarknadsansvarig på Wayoo Tech Sweden AB.
Patrick Hagman

I takt med att våra kunders miljökrav ökar blir vår Bra Miljöval-licens ett starkare argument för varje år. Att vara ett hållbart företag och en bra arbetsgivare har alltid varit viktigt för oss. I en bransch med stor miljöpåverkan och delvis låga löner känner vi att vi har skapat ett hållbart alternativ. Med de nya kriterierna för Bra Miljöval med krav på arbetsrättsliga villkor har vi tagit det ytterligare ett steg.

Patrick HagmanVD Stockholms Miljöbud
Zakaria Abna-Aissal, affärsområdeschef för Vy Buss kommersiella trafik.

Hållbarhet är, och har alltid varit en av våra viktigaste frågor och vi jobbar aktivt med att erbjuda resor med låg klimatpåverkan, att säkerställa låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samt att vårt val av fordon och drivmedel tar hänsyn till miljö och sociala värden. Bra Miljöval är ett viktigt steg i utvecklingen av hållbara transporter.

Zakaria Abna AissalAffärsområdesdirektör för Vy Buss kommersiella trafik
Kontaktpersoner
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!