Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Många vill handla hållbart och nio av tio känner till Bra Miljöval. Att vara märkt med en oberoende miljömärkning bidrar till en hållbar framtid och gör det enkelt att visa upp butikens miljöarbete.

För att klara klimatutmaningen och skydda vår natur så behöver vi alla arbeta för ett hållbart samhälle. Bra Miljöval Livsmedelsbutik är ett verktyg för butiker och konsumenter som vill göra hållbara val. I dagsläget är över 200 butiker märkta.

Våra miljökrav

Kraven för att bli märkt handlar både om sortimentet som kunden möter på hyllorna och om driften av butiken. En butik som är märkt med Bra Miljöval:

  • har ett brett utbud av miljömärkta och ekologiska varor som är lätta för kunden att hitta.
  • säljer inte livsmedel med särskilt stor negativ miljöpåverkan, exempelvis fisk som har fått rött ljus i WWF:s fiskguide.
  • säljer inte hudvård och smink med PFAS. PFAS är mycket svårnedbrytbara ämnen som bland annat kan störa våra hormoner och vara cancerframkallande.
  • minskar den egna miljöpåverkan genom att använda miljömärkt el, minskar mängden osorterat avfall och använda miljömärkta rengöringsmedel.
2mDwTN2AE_I poster image

Regelbunden kontroll

Bra Miljöval kontrollerar regelbundet att de märkta butikerna klarar kraven. Vår kontroll består av besök på plats i butik, kontroll av dokument och stickprovskontroller.

Kostnad

Vid ansökan om märkning betalar butiken en ansökningsavgift baserad på omsättningens storlek. Märkta butiker betalar en årlig licensavgift om 0,058 promille av omsättningen, exklusive moms.

Hör av dig om du har frågor

För att öka miljönyttan med märkningen vill vi nå fler licenstagare. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om miljömärkning av livsmedelsbutiker. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Ansökningshandlingar

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktperson
Kontaktperson
David Gunnarsson
Enhetschef Kemi070-221 44 26

faq

Frågor och svar om miljömärkt livsmedelsbutik

Få koll på miljökraven på miljömärkt livsmedelsbutik.

ansökan

Så här ansöker din butik att bli miljömärkt

Läs hur ansökningsprocessen går till.

miljöresa, butik, matbutik, utsläpp, vindkraft, jätteräka, fiskguide, hållbar, dagligvara, handel, konsumtion, pilgrimsfalk, miljömärkning, illustration, träd, djur, hus, industri

miljöresan

Hur hållbar är er livsmedelsbutik?

Är din butik en klimatförnekande struts, godhjärtad gorilla eller en fritt flygande falk?