Frågor och svar om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Få koll på vad det innebär att en livsmedelsbutik är märkt med Bra Miljöval och vilken skillnad du gör genom att välja en miljömärkt matbutik när du handlar.

Vad är Bra Miljöval Livsmedelsbutik?

Samhället behöver medvetna konsumenter och framsynta företag för att skydda hotade djur, växter och naturtyper. Bra Miljöval Livsmedelsbutik är ett redskap för livsmedelsbutiker och konsumenter som vill göra hållbara val. Märkningen är, liksom andra miljömärkningar, frivillig och kriterierna för Livsmedelsbutik har funnits sedan 1998. Alla typer av Livsmedelsbutiker kan ansöka om Bra Miljöval-märkning. Kriterierna för butik har reviderats fem gånger sedan den första versionen. 

Vilka krav ställs på Livsmedelsbutiker? 

Miljökraven för livsmedelsbutiker är heltäckande och omfattar både sortimentet och driften av butiken. Bra Miljöval ställer krav på ett brett utbud av miljömärkta och ekologiska varor som är lätta att hitta. De värsta miljöbovarna får inte säljas i butiken. Butiker som är märkta med Bra Miljöval minskar butikens egen miljöpåverkan, till exempel genom att använda miljömärkt el, minska osorterat avfall och öka återvinningsgraden.  

Kraven omfattar nio delar:

 1. Information till kund
 2. Utbud av livsmedel
 3. Utbud av övriga produkter
 4. Butiken avstår ifrån att sälja varor som medför stor negativ miljöpåverkan
 5. Organisation
 6. Städning och förbrukningsvaror
 7. Energi
 8. Transport
 9. Avfall

Hur blir butiken Bra Miljöval märkt?

Ansökan är öppen för alla livsmedelsbutiker. 

Hur kontrolleras Bra Miljöval-märkt butik?

Varje år kontrollerar Bra Miljöval att de märkta butikerna klarar kraven. Det görs genom tre typer av kontroller: på plats i butik, kontroll av dokument och stickprovskontroller vid behov. 

Vad är skillnaden mellan en omärkt och en Bra Miljöval-märkt Livsmedelsbutik?

I en butik märkt med Bra Miljöval har en oberoende part kontrollerat att butiken arbetar aktivt och strukturerat med att öka sitt hållbara sortiment och att minska sin negativa miljöpåverkan. 

Butiker märkta med Bra Miljöval ligger i framkant med ett hållbart fisk- och skaldjurssortiment och med att begränsa farliga kemikalier i sortimentet. 

Vad får butikerna ställa om för att bli Bra Miljöval-märkta? 

Vad som behöver ställas om beror på hur butiken tidigare arbetat med miljöfrågor. Exempel på områden som kriterierna berör:

 • Sortiment av livsmedel och övriga produkter. Arbeta aktivt för ett attraktivt utbud av ekologiska produkter där försäljningen ska öka från år till år.
 • Arbeta aktivt för att få kunden att testa mer vegetariska rätter.
 • Avstå från att sälja vissa varor t.ex odlade jätteräkor och arbeta aktivt för ett mer hållbart utbud av fisk och skaldjur.
 • Rutiner för intern organisation, t.ex. vilka medel som används vid städning av butiken. 
 • Erbjuda miljöutbildning till personal.
 • Byta till el märkt med Bra Miljöval. 
 • Se över sin avfallshantering så att mängden osorterat avfall minskar. 

Varför miljömärker ni Livsmedelsbutiker? 

 • För att göra det enklare för konsumenter att välja hållbart i livsmedelsbutiken och för att påverka dagligvaruhandelns miljöarbete i rätt riktning.
 • För att erbjuda ett verktyg för butikerna så att de kan bidra till att uppfylla globala och nationella miljömål. 
 • För att uppmärksamma de många progressiva livsmedelsbutikerna som vill gå före och arbeta aktivt med miljöfrågor.
 • För att i stort sett alla handlar i livsmedelsbutiker, märkningen kan bidra till stor miljönytta.
 • För att förbättra utbudet av miljömärkta produkter i Livsmedelsbutiker.
 • För att det vi äter och spolar ner i avloppen (rengöringsmedel) har betydelse för miljön och ofta inhandlas i livsmedelsbutiken.
 • För att dagligvaruhandelns negativa påverkan på miljö, natur och hälsa ska minska.
 • För att underlätta för butikerna att förbereda för kommande laguppdateringar.

Jag vet en butik som säljer bara ekologiska produkter, varför är den inte miljömärkt?

Alla livsmedelsbutiker är välkomna att ansöka om Bra Miljöval märkning.

Varför märks inte bara de allra bästa butikerna?

Bra Miljöval Livsmedelsbutik är inte en diplomering eller topplista. Vår ambition är göra så mycket miljönytta som möjligt för så många som möjligt. I valet av vilken matbutik väljer många människor den närmaste butiken, vilken ofta också är bra ur miljöperspektiv, och vi ser en stor nytta i att butiken där man handlar har ett stort utbud av bland annat ekologiska och miljömärkta produkter. 

Alla konsumenter ska kunna besöka en Bra Miljöval butik i vardagen och göra enkla medvetna val. 

Hur många miljökrav ställs på livsmedelsbutiker?

 • 9 kapitel
 • 70-tal siffersatta krav
 • Drygt 140 enskilda krav (tex lista över produkter som ska vara miljömärkta – det är också på denna nivå som dispenser utfärdas)
ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Bli först att gilla!