Ansök och bli märkt Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Så här går det till att ansöka för att en livsmedelsbutik ska bli märkt. Kontakta oss gärna så hjälper vi till på vägen att märka butiken med Bra Miljöval.

1. Läs våra kriterier

Ladda ner kriterierna, och aktuella dispenser för Bra Miljöval Livsmedelsbutik. Ta reda på om din butik klarar miljökraven. Hör gärna av dig till Bra Miljöval för vägledning. 

2. Ansökan

Ladda ner ansökningsblanketten och läs licensvillkoren. Fyll i och skicka in ansökan med eventuella bilagor och underlag. Ansökan behöver inte vara komplett i detta skede, Bra Miljöval vägleder er gärna i processen. (Ansökan är en ifyllbar pdf. Acrobat Reader 7 eller senare behövs för att spara.) 

Ansökningshandlingar

3. Bedömning

Vi utvärderar informationen som ni har skickat in och frågar eventuellt efter kompletteringar eller justeringar. I ansökningsavgiften ingår två kontrollbesök av butiken.

4. Godkänt

Om miljökraven för butiken uppfylls utfärdas en Bra Miljöval-licens som skickas till ditt företag. Nu kan du börja marknadsföra butiken som Bra Miljöval-märkt.

5. Giltighet

Bra Miljöval-licensen gäller tills vidare, fram tills dess att nya kriterier tas fram. Kriterierna revideras regelbundet för att driva på utveckling och skapa ytterligare vinster för miljön. Nuvarande kriterier gäller till och med 2024-03-01.

6. Regelbundna kontroller

Varje år kontrollerar Bra Miljöval att de märkta butikerna klarar kraven. Vi gör tre typer av kontroller: på plats i butik, kontroll av dokument och stickprovskontroller.

7. Avgifter

Miljömärkning kräver resurser för att bedöma ansökan, utföra kontroller och utveckla nya miljökrav. Därför tar Bra Miljöval ut en ansökningsavgift, i samband med att ansökan skickas i, därefter en årlig licensavgift för att få använda Bra Miljöval-märket.

Vid ansökan om märkning betalar butiken en ansökningsavgift, en engångsavgift baserad på omsättningens storlek. Avgiften skall erläggas även om produkten inte godkänns för licens. Märkta butiker betalar en årlig licensavgift om 0,058 promille av omsättningen, exklusive moms.

ikon, livsmedelsbutik

Om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik ställer höga krav och är en märkning för butiker som vill ligga i framkant. Märkta butiker kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet. Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om märkningen
Bli först att gilla!