Kemiska produkter

Vare sig man rengör köket, impregnerar skorna eller tvättar bilen finns det risk för att man utsätter sig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Därför finns Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi granskar alla ingredienser som ingår i produkten, så att den är skonsam både för hälsan och miljön.

Nya miljökrav på våtservetter

Från den 1 januari 2024 finns nya miljökrav på våtservetter. Produkter som redan är märkta får ett års omställningstid och måste därefter uppfylla kraven för att fortsätta vara märkta med Bra Miljöval. Här kan du läsa de nya kraven i sin helhet. 

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Att miljömärka produkter med Bra Miljöval är ett tydligt och trovärdigt sätt att visa att ditt företag prioriterar produkter med låg miljöpåverkan och vill vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Några av våra miljökrav

De produkter som Bra Miljöval märker måste uppfylla märkningens kriterier, vilket bland annat innebär att ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Därutöver ska de ämnen som ingår ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Genom att ställa hårda krav på alla ingredienser bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier och uppmuntra användningen av bättre alternativ.

  • Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.
  • Fosfor tillåts inte i produkterna eftersom det bidrar till övergödning.
  • Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på de parfymer och växtextrakt som ingår.
  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller ge fortplantningsskador är inte tillåtna. 
  • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.
  • Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.
  • Allergiframkallande konserveringsmedel, som till exempel isothiazolinonerna BIT och MIT är inte tillåtna.
  • Ren palmolja och palmkärneolja ska komma från ekologisk produktion. För andra ingredienser som baseras på råvara från oljepalmen, sk. derivat, gäller att de ska vara certifierade enligt RSPO Mass Balance eller högre certifieringsnivå.
  • Vi ställer krav på att företag med Bra Miljöval-märkta produkter har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten och på så sätt minska klimatbelastningen.
  • Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Lista över godkända ingredienser

Här är listan med de ingredienser som nu är godkända enligt kriterierna för 2018. Listan uppdateras löpande i takt med att nya ingredienser godkänns.

Hör av dig om du har frågor

Är du intresserad av att miljömärka ditt företags produkter eller vill veta mer om Bra Miljöval? Tveka inte att kontakta någon av oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Våra licenstagare berättar...

licenstagare, rekal, sara.nilsson, bra-miljöval, kemiska, produkter

Med en miljömärkning som Bra Miljöval på våra produkter blir det enklare för våra kunder att göra ett miljömedvetet produktval. Vi på Rekal uppskattar också den goda och konstruktiva dialogen vi har med Bra Miljöval när vi ska miljömärka våra produkter.

Sara NilssonUtvecklingschef, Rekal Svenska AB
Citat till PLS

I ett fint samarbete med teamet hos Bra Miljöval har vi ett stöd i vårt hållbarhetsarbete, där målet är att tillhandahålla produkter som är bra för oss att arbeta med, bra för slutanvändare och bra för miljön.

Arne HolmbergFabrikschef, PLS Produkter AB
Kontaktpersoner
David Gunnarsson
Kontaktperson
David Gunnarsson
Enhetschef Kemi070-221 44 26
Mari Ander
Kontaktperson
Mari Ander
Handläggare Kosmetika och Kemiska produkter076-866 58 24

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Bli först att gilla!