Avgifter för kemiska produkter

Avgifterna för kemiska produkter märkta med Bra Miljöval består av olika delar. Har du frågor, kontakta gärna oss.

Avgifterna för Bra Miljöval Kemiska produkter kan delas in i olika kategorier och regleras i Licensvillkoren.

Dessa beskrivs översiktligt nedan. För detaljer, se licensvillkoren.

Ansökningsavgiften är en engångsavgift för bedömning av produkten gentemot våra kriterier och villkor. Avgiften skall erläggas även om produkten inte godkänns för licens. Ansökningsavgiftens storlek styrs bland annat av hur många varianter det finns av produkten. Om man ansöker samtidigt för fler än två produkter ur en och samma produktserie så utgår en mängdrabatt.

Licensavgiften är en årlig avgift som baseras på produktens omsättning, lägsta avgift är dock 3 000 kr/licens. 

Ändringsavgiften är den avgift Bra Miljöval tar ut vid ändringar, av till exempel recept eller etiketter, av en gällande licens.

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!