Försäkringar

Att välja en miljömärkt försäkring innebär en stor miljöinsats. Det ställs höga krav på försäkringsbolagets miljöarbete, hur de förvaltar försäkringspremier och jobbar för att förebygga skador.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Försäkringsbranschen har en stor potential och en unik position i omställningen till hållbar utveckling. Branschen har en särställning dels i att vara storkonsument av tjänster och produkter vid skadereglering för sina kunders räkning, dels i att informera kunden om risker och verka skadeförebyggande och slutligen i avvaktan på eventuella skador förvalta stora ekonomiska resurser. En stor del av de ekonomiska resurserna arbetar finansiellt i väntan på skadereglering och hur dessa placeras och investeras påverkar i sin tur klimat och miljö.

Varför ska försäkringar miljömärkas?

Som försäkringsbolag finns det mycket att vinna på att miljömärka sin försäkring. Det gör att ni på ett trovärdigt sätt visar era försäkringstagare och potentiella nya kunder att ni tar miljöfrågorna på största allvar och är ett bolag som investerar i en hållbar framtid. Genom Bra Miljöval granskas ni årligen på att kraven uppfylls för att få ha miljömärkningen, vilket är en trygghet för försäkringstagaren och ett kvitto på kvalitén i ert miljö- och hållbarhetsarbete. Miljömärkningen kan därtill hjälpa försäkringsbranschen och enskilda försäkringsbolag att identifiera aspekter av verksamheten som har stor miljöpåverkan.

Våra miljökrav

Kriterierna för Bra Miljöval Försäkringar omfattar krav på licenstagare, kapitalförvaltning, information till försäkringstagaren, skadeförebyggande arbete samt skadereglering. Miljökraven innebär:

  • att bolaget agerar miljömedvetet i upphandling och drift.
  • att anställda inom bolaget har goda miljökunskaper och agerar för att minska bolagets miljöpåverkan.
  • att bolaget kan visa att skador regleras på sätt som utgår ifrån högt ställda krav på miljöhänsyn.
  • att bolaget redovisar hur försäkringskapitalet placeras, med syftet att verka med hög grad av miljöhänsyn.
  • att bolaget hjälper försäkringskunderna till mer miljöanpassning i sin vardag.

Ni ansöker om licens till Bra Miljöval för den eller de försäkringar ni önskar märka med Bra Miljöval. Läs igenom kriterierna, licensvillkoren och fyll i ansökan. Ni hittar ansökningshandlingar nedan.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta försäkringar eller är intresserad av att märka en försäkring? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Ansökningshandlingar

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktpersoner
Kontaktperson
Hilma Samuelsson
Handläggare Försäkringar073-532 06 48
energi, jesper-peterson, bra-miljöval, enhetschef, försäkringar, transport, mobilabonnemang
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22
Kontaktperson
Natalie Hafdelin
Produktansvarig Försäkringar