Bra Miljöval lanserar en egen webbplats

Bra Miljöval har nu fått en egen webbplats. Målet med den nya webbplatsen är att det ska vara lätt att hitta rätt – för företag, konsumenter och alla som är intresserade av miljömärkning.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och information och nyheter om Bra Miljöval har tidigare varit en del av föreningens webbplats. I takt med att fler väljer miljömärkt finns både behov och intresse att hitta rätt information lätt. Därför har miljömärkningen nu en egen webbplats.

– Den nya webben samlar alla märkningsområden och de frågor märkningen verkar inom. Bra Miljöval-organisationen har vuxit och utvecklats de senaste åren och därför är det viktigt att den egna webben hjälper besökare att hitta rätt. Hemsidan är en viktig plattform för att kunna samla hela miljömärkningsverksamheten på ett ställe, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Den nya webbplatsen är byggd så att den är användarvänlig på dator, i mobilen och surfplattan. Så här är bramiljoval.se uppbyggd.

Startsidan

På startsidan finns bland annat nyheter, en tydlig sökfunktion för att snabbt hitta miljömärkta produkter och tjänster samt Bra Miljöval märkningsområden.

Meny i tre delar

Huvudmenyn är uppdelad i tre delar: företag, konsument och om oss. Webbplatsen finns även i en engelsk version.

Företag

Här hittar företag som vill miljömärka en produkt eller tjänst information om hur miljömärkningen fungerar och hur det går till att bli licenstagare. Men även nuvarande licenstagare finner information om hur de kan använda miljömärkningen i sin verksamhet. En ny sida för upphandlare gör det enklare att hitta information som bidrar till hållbara upphandlingar. Även Bra Miljöval fonder har fått en egen plats.

Konsument

Här finns information för konsumenter som enkelt kan hitta miljömärkta produkter, läsa om Bra Miljöval märkningsområden och få veta vilken skillnad det blir för miljön att välja miljömärkt.

Om oss

Under Om oss berättar vi om miljömärkningen, vår historia och miljösegrar. Här finns även en egen sida för journalister, kontaktuppgifter och hur Bra Miljöval hanterar personuppgifter.

Märkningsområden med målgrupp

Märkningsområdena är det centrala i Bra Miljöval och de finns att hitta under alla menyer och startsida. För att du som besökare ska få relevant information har märkningsområdena delats upp under olika flikar. 

  • Bli licenstagare – vad innebär det att miljömärka, ansökningshandlingar
  • Konsument – vilken miljönytta gör jag genom att välja miljömärkt
  • Licenstagare – hur kan de marknadsföra miljömärkningen, kriterier och kontroller
  • Upphandlare – så bidrar miljömärkning till hållbar upphandling

Besök www.bramiljoval.se, klicka dig runt, sök bland Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster och upptäck alla nya sidor.

Gillas av 2