Elens dag – miljömärkning ställer krav på förnybar el

Den 23 januari är det Elens Dag. Elektricitet gör vardagen enklare och smidigare i samhället. Samtidigt påverkar all elproduktion miljön och allt fler väljer förnybar el i tro om att den är bäst för miljön. Bra Miljöval förklarar skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el som värnar om miljön.

Andelen förnybar energi ökar och uppgår 2019 till drygt 54 procent av den totala energiandelen i Sverige, enligt en rapport från Energimyndigheten 2019. Förnybar el kommer från energikällor som ständigt förnyas och fylls på, till exempel vindkraft, vattenkraft, solkraft eller biobränsle. Dock ställs inga miljökrav på den förnybara elen, om den inte är miljömärkt.

Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval har upprättat miljökrav inom elenergi för den förnybara elen. Elbolag väljer fritt att bli licenstagare för miljömärkningen.  

— Förnybar vindkraft tar inte automatiskt hänsyn till placeringen av vindkraftverken. De kan stå i områden som skadar biologisk mångfald. Är vindkraften däremot miljömärkt ställs krav på att verken inte får stå i känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden. Vattenkraft får inte underskrida minimitappning så att vattenfåran riskerar att bli torrlagd och skadar djur eller biotoper. Vi ställer miljökrav på produktionsanläggningarna och kontrollerar att de efterlevs varje år, förklarar Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval Elenergi.

xFKKRqiByPo poster image

Läs mer om Bra Miljöval miljökrav för elenergi

Läs mer om skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el

Sveriges femte rapport om utvecklingen av förnybar energi enligt artikel 22 i Direktiv 2009/28/EG

Bra Miljöval – det ska vara lätt att välja rätt för människor och miljö
Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 231 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Våra kriterier för licenstagarna är strikta och under ständig utveckling. Produkter och tjänster som bär märkningen Bra Miljöval måste därför utvecklas regelbundet för att bli skonsammare för hälsan och miljön.

Bli först att gilla!