Godkända produktionsanläggningar hos Bra Miljöval

Här kan du söka efter godkända produktionsanläggningar enligt kriterierna för Bra Miljöval Elenergi 2021. Under länken presenteras en excellista med filtreringsfunktion. Det är ett låst dokument som enbart går att söka i. Listan uppdateras vid tillkommande godkända anläggningar samt vid förändringar som licenstagare anmäler till Bra Miljöval.

NOTIS: Klassificering av vattenkraftverk, det vill säga avgiftsnivå, kan ändras om ytterligare uppgifter skickas in av licenstagare till Bra Miljöval för bedömning.

Göta Älv med vattenfall i Trollhättan.

godkända vattenkraftverk

Klassificering av godkända vattenkraftverk

Alla vattenkraftverk, som är med i ansökan om licens för att sälja el märkt Bra Miljöval och blir beviljade, klassificeras utifrån vilka miljökrav vattenkraftverket uppnår.

Bli först att gilla!