Gör fler hållbara val när du köper textil

Dagens textilkonsumtion är inte hållbar. Textilindustrin har stor påverkan på miljön och klimatet och på hälsan för dem som arbetar i industrin. Kring 80 procent av våra kläders totala miljöpåverkan sker när de tillverkas - samtidigt som fler producenter uppger att de vill agera hållbart. Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen genomför nu en informationsinsats för att fler ska välja hållbara alternativ när det gäller kläder och textil - som miljömärkt, second hand och re-design för att minska klimatpåverkan.

KyrNGrMVoek poster image

Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket gör nu en gemensam informationssatsning, "Textilsmart", för att inspirera konsumenter till att göra medvetna val när de köper och använder kläder och textil. Allt fler efterfrågar faktabaserad kunskap för att kunna välja rätt.  

Miljöpåverkan sker i flera led i textilkedjan – vid råvaruproduktion, vid tillverkning och infärgning av garn och tyg, vid transport, försäljning, användning samt när man gör sig av med kläder. Bra Miljöval arbetar för att öka transparens så det blir tydligare för både återförsäljare och konsumenter hur textilier tillverkas och påverkar miljö och klimat. 

- Genom att miljömärka sina produkter visar företag att de tar ansvar för miljön och människor, man hjälper kunden att göra mer hållbara val och skapar kontroll av hela produktionskedjan, från råvara till färdig produkt, säger Helen Göthe, produktansvarig Bra Miljöval Textil.

Den största miljönyttan som konsumenter kan göra är att förlänga livslängden på kläder och tyger. För att producera ett par jeans går det till exempel åt nära 6200 liter vatten och 1,4 kilo kemikalier. Genom att ta hand om kläderna, sy, laga och göra om samt köpa second hand eller ge bort kläder gör konsumenter stor skillnad. 

- Att köpa plagg second hand skapar en miljövinst i den grad att begagnade kläder kan märkas med Bra Miljöval, säger Helen Göthe. När plagg återanvänds sparas mängder med energi, kemikalier och vatten. Färre mikroplastfibrer spolas också ut i våra hav, eftersom begagnade kläder av syntet släpper betydligt färre plastfibrer vid tvätt än nya. 

Frågor om miljömärkningen Bra Miljöval Textil:

Helen Göthe, produktansvarig 
+46 (0) 76 819 80 60
Helen.gothe@naturskyddsforeningen.se

Miljömärkningen Bra Miljöval Textil 

Miljömärkningen Bra Miljöval Textil är ett märkningsområde som märker nyproducerad textil, second hand och re-design. Miljömärkt textil är schysst producerad hela vägen från fiber till färdig plagg. Fibrerna är hållbart producerade och detsamma gäller för övriga delar av tillverkningen som färgning, vävning och tvätt. Kemikalier, färger och processer är hållbara både för miljön och för de personer som arbetar i produktionen, samt för de som slutligen använder plagget. Att återanvända och göra om kläder är också bra för miljön. Därför finns även märkningen Bra Miljöval Second hand och Bra Miljöval Re-design. Re-designade produkter kan skapas av återanvänt material och produktionsspill men även komplettering av nytt material som är miljömärkt. Ska tryck sättas på produkten eller genomgå  någon annan behandling måste färger, kemikalier och processer uppfylla kriterierna.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!