Hur värmer vi våra hus hållbart?

Värmen i våra bostäder står för en stor del av energianvändningen i Sverige under vintern. Ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att minska energianvändningen och dess klimatpåverkan är energieffektiviseringstjänsten toptensverige.se, där vi nu också bland annat listar energieffektiva luftvärmepumpar, kaminer och fönster.

Toptensverige.se startade 2011, en gratis webbtjänst för energieffektivisering där både privatpersoner och upphandlare kan ta del av listor över de energieffektivaste produkterna på marknaden i kategorier som kyl och frys, TV-apparater, bildäck och båtmotorer. Från och med i vinter listar vi också luft-luftvärmepumpar, värmepannor, kaminer, cirkulationspumpar, fjärrvärmeavtal och fönster, som en del i EU-projektet Top Ten HACKS.

Värmepumpar, fönster och annat som rör uppvärmningen i våra bostäder sitter ofta kvar i många decennier när de väl är installerade, så vilka produkter vi väljer har stor betydelse för energianvändning och klimatpåverkan under lång tid framöver. Och såklart för elräkningen. Som exempel finns i Sverige idag över en halv miljon luft-luftvärmepumpar, framför allt i småhus. Många av dessa är gamla och ineffektiva. Om alla skulle bytas ut mot den mest effektiva på Top Ten skulle vi spara upp till 1 TWh varje år, vilket motsvarar ungefär 80 000 hushåll, eller mer än dubbelt så mycket som alla solceller i Sverige producerar.

Tjänsten finansieras av EU och finns i alla de femton länder som deltar i Top Ten-samarbetet, men varje land har sina egna listor. Den svenska delen av Top Ten drivs av Naturskyddsföreningen, och vi hoppas att privatkonsumenter såväl som upphandlare kommer att ha nytta av den i strävan att minska minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

Du hittar Top Ten Sverige på toptensverige.se

Bli först att gilla!