Internationella bilfria dagen 

22 september firar vi internationella bilfria dagen som ett avslut på European Mobility Week. Under dagen uppmanas bilister att använda andra färdsätt som är skonsammare mot miljön.  

Internationella bilfria dagen, World Car Free Day, lanserades först år 2000, men liknande evenemang har införts i större städer sedan 1990-talet. Då firades dagen med att stänga av gator och vägar för att istället byta ut dem mot gång eller cykelbanor. Många städer runt om i världen firar idag på samma sätt. Sedan 2002 har internationella bilfria dagen även varit avslutet på European Mobility Week, som är till för att uppmana europeiska städer att ägna sig åt hållbar mobilitet. 

Målet med att fira internationella bilfria dagen är att minska antalet bilar i trafiken. Det bidrar i sin tur till att vi minskar våra klimatutsläpp och även riskerna som bilar medför på hälsan. Det handlar om buller, rester av bränslepartiklar, asfaltering eller barriäreffekter som uppkommer när vägar dras genom naturen och samhällen.  

Res med Bra Miljöval 

Det bästa sättet att fira internationella bilfria dagen är självklart genom att gå, cykla eller arbeta hemifrån. Har du inte möjlighet till det, så är kollektivtrafiken ett mycket bra val om det finns där du bor. Med Bra Miljöval kan du resa miljömärkt med till exempel SL, Skånetrafiken (inklusive Öresundståg), men även med Vy Bus4You vid längre resor. De resor som är märkta har ställts inför hårda miljökrav, där resorna bland annat ska ha en begränsad klimatpåverkan samt låga hälso- och miljöfarliga utsläpp. 

Vad kan jag göra om jag inte kan vara med och fira? 

  • Upplys människor i din närhet om Internationella bilfria dagen för att sprida dess syfte. 
  • Undvik att använda bilen till korta sträckor. Majoriteten av alla bilfärder är kortare än 5 kilometer – det är en sträcka som tar cirka 20 minuter att cykla.  
  • Kolla upp om det finns en bilpool i närheten av där du bor som du skulle kunna använda istället för att äga en egen bil. Resor med OurGreenCar är märkta med Bra Miljöval. Eller kanske det finns en biluthyrningsfirma du kan använda för de få resor du behöver göra med bil?  
  • Färdas med en bil som är skonsammare för miljön, exempelvis en energisnål el- eller biogasbil. 

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!