LL Lättläst – Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning som gör det lättare för dig att välja varor och tjänster som skadar miljön minst.

Om Bra Miljöval

Miljömärkningen startade 1990 för att skydda hotade djur, växter och natur. Bra Miljöval miljömärker produkter och tjänster inom 12 olika områden.

Vi vill ha ett hållbart samhälle

Bra Miljöval bygger på två idéer.
1) Vi måste spara naturresurser*.
2) Den biologiska mångfalden* och människors hälsa ska skyddas. Därför måste farliga kemikalier bort.

Vi vill också:
1) Minska den totala energianvändningen.
2) Byta från fossila bränslen* till förnybar energi*.

Många framsteg

Varor och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Vattenflöden skyddas. Vattenkraftverk anpassas. Svenskt tvättmedel har mindre miljöfarliga ämnen.

Hårdare krav

Våra krav på licenstagare* är hårda och utvecklas ständigt. Därför utvecklas Bra Miljövals varor och tjänster också, för att bli snällare mot miljön. Kraven blir hårdare för att driva utveckling och göra miljön bättre.

Kontroll av licenstagare

Vi tar reda på om olika varor och tjänster klarar Bra Miljövals krav. Sedan bestämmer vi om varorna/tjänsterna kan bli miljömärkta. Efter det görs olika kontroller för att se till att kraven nås.

Bra Miljöval är oberoende

Bra Miljöval är inte kopplad till säljaren eller köparen. Det viktigaste är miljöns bästa. Kraven är strikta och lätta att förstå.

Företag som vill miljömärka en vara eller tjänst

Det finns 12 olika områden som företag kan märka varor eller tjänster i. Ansökan har olika steg. Kontroller görs för att se till att kraven uppnås.

Förklaringar

*Naturresurser - någonting människan tar från naturen för att använda till exempelvis mat, material, värme och energi.

*Biologisk mångfald – variationen av djur, växter och miljöer.

*Fossila bränslen – energikällor som släpper ut koldioxid och leder till att världens klimat förändras. Exempel: kol, olja och naturgas. 

*Förnybar energi – energikällor som inte tar slut och oftast inte bidrar till klimatförändring. Exempel: vindkraft, vattenkraft, solenergi och biobränslen. 

*Licenstagare – i det här fallet är det de företag som har fått deras varor eller tjänster miljömärkta av Bra Miljöval. 

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Bli först att gilla!