Miljömärkt = hälsomärkt

En sak som du kanske inte visste – när du väljer en deodorant, bakpapper eller tvättmedel märkt med Bra Miljöval eller Svanen, är att den inte bara är skonsam mot miljön, utan också mot din hälsa.

De flesta vet att de oberoende miljömärkningarna Bra Miljöval och Svanen ser till så att de märkta produkterna har ett innehåll som påverkar miljön så lite som möjligt. Men! Det inte alla vet är att de också har motsvarande krav för hälsa. Så när du väljer en miljömärkt produkt, vare sig det är bakpapper, en tvål eller ett tvättmedel, så kan du vara säkert på att den inte bara tar hänsyn till miljön, utan även till dig!

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och den enda märkningen i Sverige som drivs av en miljöorganisation. Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen, där människors hälsa och den biologiska mångfalden inte hotas. Ett av föreningens verktyg för att nå dit är konsumentmakt. Bra Miljöval visar konsumenterna vilka produkter som gör skillnad och de märkta produkterna visar vägen för övriga producenter.

Om du ser ett schampo, en kräm eller en deo med den flygande falken , så betyder det att den inte innehåller ämnen som Naturskyddsföreningen bedömer är farliga för dig. Märkningen ställer också krav på förpackningen. 

Bra Miljöval ställer hårda krav på allergiframkallande ämnen  i parfymer och växtextrakt och att barnprodukter ska vara helt parfymfria. Ämnen med hormonstörande egenskaper är inte tillåtna, och innehåll som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador klarar inte heller kraven.  

Kraven för att en produkt ska få märkas med Bra Miljöval skärps regelbundet och utvecklas i takt med ny forskning och att allt fler produkter uppfyller tidigare krav.

Svanen

Staten och Nordiska ministerrådet står bakom miljömärkningen Svanen, och den finns därför i alla nordiska länder. Svanen ställer krav på att hälsofarliga ämnen inte används i märkta produkter, och att halten miljöskadliga ämnen minimeras 

Precis som Bra Miljöval är Svanen en oberoende märkning.

EU-Ecolabel (EU-blomman)

Kraven för den här märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. EU-blomman fungerar på samma sätt som Svanen och administreras av samma bolag som Svanen med uppdrag från regeringen. Även EU-blommans krav tar hänsyn både till miljö och hälsa.

Så sammanfattningsvis: Att välja miljömärkt är inte bara att bry sig om naturen, det är också att bry sig om sig själv!

Områden Bra Miljöval miljömärker

Bra Miljöval finns inom tolv olika områden. Över 700 produkter och tjänster är miljömärkta.

Läs mer
Bli först att gilla!