Nedläggning av märkningsområdet Bra Miljöval Textil

Märkningsområdet Bra Miljöval Textil kommer att läggas ner den 31 december 2022. Bakgrunden är att Naturskyddsföreningen ser en större möjlighet att bidra till miljönytta genom att arbeta för cirkulära affärsmodeller och minskad nykonsumtion än genom att driva en egen produktmärkning inom textil.  

1994 kom första generationens kriterier för Bra Miljöval Textil och sedan dess har mycket hänt inom textilområdet. Det har tillkommit ny lagstiftning, nya material och ett ökat fokus på klimatpåverkan från tillverkningsprocesser. Det har även tillkommit flera nya initiativ och märkningar inom miljöområdet på marknaden. 

Under 2020–2021 genomförde Naturskyddsföreningen en förstudie för att se hur föreningen bör arbeta med området textil framöver, för att på bästa sätt bidra till branschens omställning. Slutsatsen var att Naturskyddsföreningen har större möjlighet att bidra till miljönytta genom att verka för cirkulära affärsmodeller, än genom att driva en egen produktmärkning inom textil. 

Naturskyddsföreningen bedriver redan idag ett brett arbete inom detta område, både i form av konsumentkampanjer och politisk påverkan. Som exempel kan nämnas Miljövänliga veckan, Klädbytardagen och produktrapporter på temat, liksom att vi ingår i olika referens- och expertgrupper, samt standardisering.  

Vi vill tacka alla företag som valt att märka sina produkter med Bra Miljöval och den miljönytta som de bidragit till. Genom att erbjuda mer hållbara produkter, fasa ut farliga kemikalier och minska utsläpp har de varit föregångare på marknaden i att värna om människa och miljö. 

Områden Bra Miljöval miljömärker

Bra Miljöval finns inom tolv olika områden. Över 700 produkter och tjänster är miljömärkta.

Läs mer
Bli först att gilla!