Nu kan offentlig sektor enklare ställa miljökrav i upphandlingar

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter drygt 700 miljarder kronor per år. Rätt använd kan den bidra med stor portion miljönytta. En förutsättning är att upphandlaren ställer relevanta miljökrav och att det sker en uppföljning av att kraven efterlevs.

Den 21 april lanserade Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för städtjänster som ger möjligheten att ställa krav på att städkemikalierna ska vara miljömärkta. På så vis kan upphandlaren dra nytta av det kriterieutvecklingsarbete och den kontroll som finns inbyggd i miljömärkningssystemen.

— Detta är en mycket positiv utveckling. Genom att ställa krav på miljömärkta produkter och tjänster kan upphandlande myndigheter vara säkra på att de krav som ställs är relevanta och att de följs upp på ett kvalitetssäkert vis. Samtidigt frigörs tid och resurser hos upphandlarna att formulera krav inom områden där märkningsorganisationerna inte är verksamma. Det blir en tydlig win-win-situation för miljöarbetet inom offentlig sektor, konstaterar Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval.

De miljömärkningar som nu finns med har granskats och godkänts utifrån sex grundkrav som ställs i upphandlingslagstiftningen. Det handlar bland annat om att kriterierna ska vara objektivt kontrollerbara, tas fram i ett öppet remissförfarande och vara fastställda av en oberoende part.

— De krav som upphandlingslagstiftningen ställer på miljömärkningar är snarlika de som finns i standarden ISO14024, vilken är vägledande för etablerade tredjepartsmärkningar i Sverige, som Bra Miljöval. Vi ser det därför som naturligt att Upphandlingsmyndigheten successivt integrerar relevanta miljömärkningar i takt med att de uppdaterar sina hållbarhetskriterier på olika produktområden. Det skulle ge en rejäl hävstångseffekt för den miljönytta som offentlig sektor kan bidra till, avslutar Eva Eiderström.

Mer information:
Upphandlingsmyndighetens kriterier för städtjänster

Sara Widman, Kommunikatör
sara.widman@natursskyddforeningen.se
+46707291852

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Våra kriterier för licenstagarna är strikta och under ständig utveckling. Produkter och tjänster som bär märkningen Bra Miljöval måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för hälsan och miljön.

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Bli först att gilla!