Nudie Jeans Reuse Denim är miljömärkta med Bra Miljöval

Nudie Jeans Reuse Denim är miljömärkta och uppfyller de strikta miljökraven som Bra Miljöval ställer. Miljömärkningen hjälper konsumenter att göra mer hållbara val när de köper textilprodukter.

—Genom vårt Reuse Program kan användare återlämna sina Nudie Jeans de inte längre vill ha. De återvinns eller säljs som Reuse Jeans vilket är en betydande funktion i vårt förlängda produktansvar. Vi valde att certifiera våra Reuse Jeans med miljömärkningen Bra Miljöval för att visa på trovärdigheten av jeansens miljöprestanda som second hand-alternativ och göra våra konsumenter medvetna om det, vilket vi upplever stärker vår position som ansvarsfull denim-aktör, säger Kevin Gelsi, Hållbarhetskoordinator på Nudie Jeans.

Att välja second hand gör stor skillnad för miljön. Cirka 80 procent av plaggets klimatpåverkan inträffar under produktionen. Genom second hand undviks användningen av en stor mängd energi, vatten och kemikalier som behövs för produktion av nya plagg.

— Att köpa Bra Miljöval-märkta second hand jeans är ett bra exempel på hur du som person kan gör stor skillnad för miljön. Studier visar att koldioxidutsläppen från produktions-, frakt- och distributionsfaser för ett par nya jeans motsvarar de utsläpp som skapats från insamling, sortering och distribution av 197 par begagnade jeans. Dessutom sparas tusentals liter vatten och över ett kilo kemikalier från att användas per nyproducerat par jeans, säger Helen Göthe, produktansvarig på Bra Miljöval Textil.

Nudie Jeans Reuse Denim har varit märkta med Bra Miljöval sedan 2011. Att vara certifierad licenstagare för Bra Miljöval Textil innebär att man uppfyller kraven för både omfattande miljöarbete och socialt ansvar.

— Företaget måste upprätta en miljöpolicy och kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete. Vi har också kriterier för etiskt och socialt ansvar såsom rätten att bilda fackföreningar, rätten till kollektiva förhandlingar och säkra och hälsosamma arbetsvillkor. Kraven inkluderar att licenstagare har en transportpolicy för att minska miljöpåverkan från godstransporter och affärsresor. Alla etiketter, förpackningar och tvättmedel som används måste också uppfylla miljökraven, förklarar Helen Göthe.

Idag hänger nästan en tredjedel av alla kläder i Sverige oanvända i våra garderober och i genomsnitt köper man nära ett nytt plagg per person i veckan.

— Det finns inte oändliga resurser för att tillverka kläder. Vi måste hjälpa till att förlänga livslängden på de kläder som redan finns. Genom att erbjuda sina kunder ett nytt liv för sina jeans, bidrar Nudie Jeans till detta, avslutar Helen Göthe.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!