Rapport från Nordic Seafood Summit 2024

— Vi måste fortsätta ställa höga krav på att aktörer inom branschen tar ansvar över sitt miljöarbete, oavsett vilken del av livsmedelskedjan för sjömat som vi representerar, säger Jenny Ahlinder på Bra Miljöval Livsmedelsbutik.

Årets upplaga av Nordics Seafood Summit var en hoppingivande sammankomst av aktörer från hela livsmedelskedjan. Det tycker både Jenny Ahlinder och Ida Ekqvist som arbetar med Bra Miljövals märkning av livsmedelsbutiker. De känner att mässan gav nya perspektiv och stärkt samhörigheten för en mer hållbar framtid inom sjömatsbranschen. Här är några nyckelpunkter från mässan:

Fortsatt högt förtroende och hög efterfrågan på miljömärkt sjömat 

Diskussionen kring miljömärkningar visade på fortsatt högt förtroende och en imponerande efterfrågan bland konsumenter, livsmedelsproducenter och den offentliga sektorn. Detta bekräftar att hållbarhet är en central drivkraft för framgång inom den nordiska industrin för sjömat.

Effektivisera foderproduktionen för hållbar konsumtion

En enad röst framhöll vikten av att minska den ineffektiva foderproduktionen till fisk. För att optimera resursutnyttjandet bör fisken som används till foder riktas direkt mot humankonsumtion. Detta skulle minska den negativa miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar hantering av våra marina resurser.

Innovation och hållbara produkter

Det finns en tydlig efterfrågan inom branschen på innovativa hållbara sjömatprodukter. Här har aktörer inom dagligvaruhandeln en central roll i att främja försäljningen för att hållbara initiativ ska etableras på butikshyllorna. Det gemensamma målet är att genom inspiration, marknadsföring och enkelhet sänka trösklarna för konsumenter att prova nya arter och produkter.

Enighet för större förändringar

Mässan underströk behovet av att enas och samarbeta som bransch för att göra betydande förändringar för miljön, haven och människan. Genom att arbeta tillsammans kan vi stärka vårt inflytande och gemensamt forma en mer hållbar framtid för nordisk sjömatsproduktion.

Ett stort tack @nordic seafood summit för två viktiga dagar i sjömatens tecken!

Gillas av 3