5 tips hur du grillar miljösmart

Nu står grillsäsongen för dörren och många funderar på vilken grill de ska välja och vad man ska grilla med tanke på miljön. Kolla in några tips hur man grillar på bästa sätt för dig, för miljön och för klimatet.

1. Tänd grillen med tändpapper eller tändkuber

Tändvätska görs ofta av fossila oljeprodukter. Det finns bättre sätt att tända grillen: använd en eltändare (se till att du har Bra Miljöval-märkt el hemma) för att få fyr. Du kan också välja tändpapper eller tändkuber märkta med Bra Miljöval. Båda är fria från såväl giftiga ämnen som fossilbränslen, och finns att köpa i vanliga matbutiker. Om du grillar ofta kan ett tändrör vara bra att ha eftersom det underlättar tändningen.

2. Använd grillkol märkt med Bra Miljöval 

Var noga med vilken grillkol du köper. Icke-miljömärkt grillkol kan komma från ohållbar eller illegal skogsavverkning i länder med avskogningsproblem, och kan innehålla skadliga ämnen som kreosot, svavel och tungmetaller. Den Bra Miljöval-märkta grillkolen innehåller inga farliga kemiska tillsatser och kolet kommer från kontrollerade avverkningar som tar hänsyn till djur och natur. Tillverkningsprocessen är baserad på förnybar energi istället för fossilbränslen. För varje såld påse grillkol/briketter märkta med Bra Miljöval avsätts pengar till projekt som ska förbättra den biologiska mångfalden i skog och mark. Bra Miljöval-märkt grillkol och briketter finns idag hos bland annat livsmedelskedjor, bygghandlare samt på en del tankstationer. 

3. Hellre kolgrill än gasolgrill 

Gasol är en fossil petroleumprodukt. Har du redan en gasolgrill, välj biogasol som kommer från förnybar källa istället för fossil.

4. Skippa engångsgrillen 

Engångsgrillen innehåller paraffin, men den största miljöboven är aluminiumformen där det åtgår mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen. Om du trots allt använder en engångsgrill, se till att metalldelar hamnar i metallåtervinningen! 

5. Grilla ekologiska grönsaker och välj mindre bitar av ekologiskt eller svenskt naturbeteskött 

Köttproduktionen orsakar utsläpp av växthusgaser – både metangas från djurhållningen och lustgas vid tillverkning och användning av konstgödsel för att odla foder. Så ät lite mindre kött och grilla något vegetariskt – det är klimatsmart. När du grillar kött välj gärna ekologisk kött eller svenskt naturbeteskött som håller landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden. 

Om du använder aluminiumfolie vid grillningen - glöm inte att slänga denna i återvinningen för metallförpackningar!

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Gillas av 2