Välkommen Lanja Rashid!

Lanjas är ny chef på Naturskyddsföreningens enhet Konsumtion & Resursanvändning. – Jag vill bygga allianser med flera samhällsaktörer.  

Lanja är statsvetare och arbetat inom civilsamhället de senaste 10 åren, bland annat som kanslichef, projektledare och organisationsutvecklare. Hon har jobbat med hållbar utveckling på både nationell och europeisk nivå, främst med klimatfrågor i olika roller, däribland konsumtionsfrågor. Förmågan att samla samhällets olika aktörer lockade Lanja till Naturskyddsföreningen.

— Jag vill vara med och bidra till omställningsarbetet i en organisation som har en fenomenal förmåga till att samla samhällets alla aktörer inom hållbarhet. Jag ser fram emot att bredda vårt samarbete, vidga och fördjupa samverkan och hitta nya sätt att bygga allianser, berättar Lanja.

Som ny chef för enheten Konsumtion & Resursanvändning är Lanjas uppgift att bygga upp enheten och bredda olika samarbeten.

— Tillsammans med engagerade och otroligt kompetenta medarbetare kommer vi att jobba för att skapa rätt förutsättningar för hållbara konsumtionskulturer – ett jobb som görs bäst i samarbete med andra. Vi vill vara en tydlig röst för minskad resursanvändning och möjliggöra för både konsumenter och företag att göra rätt – för både miljö och klimat, förklarar Lanja.

Enheten Konsumtion & Resursanvändning och Bra Miljöval som båda ingår i Naturskyddsföreningens avdelning Hållbar konsumtion kommer att verka tillsammans för att göra det enklare och mer tillgängligt för både konsumenter och företag att agera rätt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
— Vi delar samma grundidéer; nämligen att spara naturresurser, värna om den biologiska mångfalden och människans hälsa, avslutar Lanja.

Nyheter

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från Bra Miljöval.

Alla nyheter
Bli först att gilla!