Valt att miljömärka i tre decennier

Bra Miljöval har funnits i mer än trettio år och drivit en utveckling som gjort många produkter och tjänster allt mindre miljöbelastande. Ett av de företag som varit licenstagare längst är Kemibolaget Ocean. De tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel och har miljömärkt produkter sedan början av 90-talet. Företaget har uppdaterat sina produkter alla gånger som miljömärkningen skärpts och i dagsläget har de 22 märkta produkter i koncernen.

—   Vi valde att Bra Miljöval-märka våra produkter för att märkningen ställer krav på det som gör skillnad för miljö och hälsa. Samtidigt omfattar miljömärkningen produkternas hela livscykel och vi kan märka många olika typer av produkter, säger Fredrik Löf, VD Kemibolaget Ocean. 

Kemibolaget Ocean tillverkar både till andra företag och säljer i egen regi. 

—   Vårt eget varumärke heter Ocean med tvätt, disk- och rengöringsmedel. Till andra företag tillverkar vi bland annat Häxan golvsåpa och rengöringsprodukter för Hemfrid. Totalt tillverkar vi 22 produkter som är märkta med Bra Miljöval, säger Fredrik. 

För att sporra företagen att vidareutveckla produkter och tjänster med mindre miljöbelastning revideras kriterierna för Bra Miljöval regelbundet. Miljökraven för kemiska produkter har skärpts flera gånger sedan starten och Kemibolaget Ocean har anpassat sina produkter i takt med att nya kriterier kommit på plats.

Miljömärkningen har varit ett stöd när Kemibolaget Ocean utvecklat nya produkter. 

—   Det har varit en trygghet att kunna fråga om specifika råvaror i produkterna, till exempel vilka dofter som är godkända. Vi har ibland fått hjälp att hitta leverantörer vilket gör det enklare för oss, berättar Fredrik. 

Fredrik beskriver några av de åtgärder man vidtagit genom åren för att förbättra företagets produkter ur ett miljöperspektiv. 

—   I slutet på 90-talet började vi byta ut fossila råvaror mot förnybara. De senaste tio åren har vi till exempel använt fler förpackningar av bioplast. På ingredienssidan har vi satsat på mer koncentrerade produkter för att minska på frakterna. Dessutom är många av råvarorna från växtriket vilket minskar CO2-utsläppen. Det är viktigt för oss att se allt ur ett livscykelperspektiv och var i kedjan produkten gör minst miljöavtryck, säger Fredrik.

—   Vi är väldigt glada över licenstagare som Kemibolaget Ocean och andra som under lång tid valt att miljömärka sina produkter med Bra Miljöval. Samtidigt välkomnar vi fler företag att ansluta sina produkter till märkningen. Tillsammans bidrar de till omställningen till ett mer hållbart samhälle, bland annat genom att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, avslutar Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. 

Vi vill miljömärka fler produkter framöver

Fredrik Löf, VD Kemibolaget Ocean

Om Kemibolaget Ocean

Kemibolaget Ocean ingår i koncernen Lifeclean International (Publ) och var tidigare ett familjeföretag från 1977. Bolaget utvecklar och producerar kemtekniska produkter inom städ, tvätt, disk, hygien, rengöring och bilvård inom dotterbolagen Kemibolaget Ocean och Kempartner. De säljer till bland annat privatpersoner, grossister, bygghandlare, lantmannaföreningar och på nätet via apotekskedjor. Produkterna märkta med Bra Miljöval tillverkas i fabriken i Vadstena. Företagets Bra Miljöval-märkta produkter återfinns under företagsnamnen Kemibolaget Ocean och Kempartner på www.bramiljoval.se

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Gillas av 2