Fixa din altan med tanke på miljön

Efter en lång vinter kan altanen behöva lite omtanke. Här kommer tips på hur du kan ta hand om din altan med metoder som både är skonsamma för miljön och för hälsan.

Förläng altanens livslängd på ett skonsamt sätt

En altan som är utsatt för väder och vind kan angripas av olika levande organismer. Angreppen kan leda till skador, röta eller missfärgningar. För att hålla altanen fin länge och inte använda mer virke än nödvändigt finns tips hur det går att förlänga livslängden på träet. 

  • Använd skonsamt träskyddsmedel. 
    Tänk på att träskyddsmedel kan innehålla giftiga ämnen och välj miljömärkt träskyddsmedel. 
  • Byt ut brädor och välj gärna återbrukat virke
    När gamla plankor behöver bytas ut kan återbrukat virke vara klimatsmart. Men gammalt tryckimpregnerat virke kan i värsta fall innehålla ämnen som idag är förbjudna, exempelvis arsenik. Tänk därför efter när du väljer virke och var extra noga med sandlådan då barn är extra känsliga för kontakt med giftiga ämnen. 
  • Välj nytt virke med omsorg
    När du ska köpa nytt virke, tänk på att även nytt impregnerat virke kan innehålla giftiga ämnen. Välj obehandlat virke eller virke som är förbehandlat med en skonsam metod som till exempel värme. Håll utkik efter miljömärkt.

Rengör miljömärkt

Efter vinterns regn och rusk kan altanen behöva skuras och skyddas. Vissa produkter kan tyvärr innebära risker för din hälsa och för miljön. Bra Miljöval ställer hårda krav på alla ingredienser i produkterna. Kraven syftar till att både minimera hälsorisker, skydda vattenlevande organismer och undvika att ämnen ansamlas i miljön och därmed utgör en framtida risk. Välj därför ett medel märkt med Bra Miljöval. Kom också ihåg att inte använda mer än du behöver. 

Källor:

Kemikalieinspektionen:

Naturvårdsverket:

Sveriges Natur:

Sök produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval

Sök
Bli först att gilla!