kommunicera bra miljöval

Hur kommunicerar licenstagare märkta produkter och tjänster?

Som licenstagare kan ni kommunicera Bra Miljöval på produkter och tjänster men även i er egen kommunikation. Läs hur logotypen kan användas och hur Bra Miljöval ska uttryckas i text eller annat media. Berätta nyttan med miljömärkningen för era kunder och partners.

Stöd i hållbarhetsarbetet

Vi hjälper till i miljöarbetet

Alla våra licenstagare arbetar grundligt med miljöfrågor och hållbarhet. Bra Miljöval kan vara en bra stöd i miljöarbetet och för att nå de globala hållbara målen.

Fonder