Energifonden effektiviserar energianvändningen

För att uppfylla klimatmålen och begränsa effekterna av vår miljöpåverkan behöver elproduktionen bli förnybar, fossilfri och hållbar. Effektivisering av elanvändningen är ett viktigt steg i detta. Energifondens medel används till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi, värmeenergi eller effekt.

En viktig princip i Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval Elenergi är additionalitet, det vill säga ytterligare konkret miljönytta. Utöver att följa krav på miljöhänsyn vid kraftproduktion gör bolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsättningar till energifonden. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutar vilka projekt som ska stöttas. Såväl licenstagare hos Bra Miljöval som myndigheter, organisationer och företag kan söka stöd.

Ansök om stöd för energiprojekt

OBS! Energifonden är just nu under utvärdering och stängd för nya ansökningar. Det kan också innebära förlängda handläggningstider för redan inskickade ansökningar. Handläggning av nya ansökningar återupptas igen under hösten 2024, information om detta publiceras på hemsidan.

exempel på godkända projekt

Projekt som kan finansieras genom energifonden

▶︎ minskar elanvändningen till belysning.
▶︎ minskar elanvändningen till tryckluftssystem.
▶︎ minskar elanvändningen till pumpar, motorer och fläktar.
▶︎ minskar elanvändningen till vitvaror och kontorsutrustning.
▶︎ minskar elanvändningen till ventilationssystem.
▶︎ minskar elanvändningen genom att ta bort tomgångsförbrukningar.
▶︎ minskar energianvändningen i elvärmesystem genom isolering, värmeväxling eller styrning.
▶︎ minskar överföringsförluster.
▶︎ minskar elanvändningen till kylsystem, t ex solavskärmning.
▶︎ Inköp och installation av batterilösningar eller vätgassystem.
▶︎ Tester av energieffektiva produkter som kan användas till konsumentinformation och som bidrar till minskad elanvändning.

exempel på icke godkända projekt

Projekt som inte kan finansieras genom energifonden

▶︎ Inköp och installation av solceller eller bergvärme.
▶︎ Inköp och installation av pannor eller värmepumpar.
▶︎ Informationsmaterial eller appar.
▶︎ Läromedel eller visuella installationer.ansökan

Bra att veta inför fondansökan

- Företag, kommuner, statliga organisationer och kyrkliga samfälligheter som vill genomföra energieffektiviseringsprojekt ska även köpa in el märkt Bra Miljöval. Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kollektiv kan undantas från detta krav.
- Fonden finansierar inte redan påbörjade eller genomförda åtgärder. Detta eftersom målet med fonden är att möjliggöra åtgärder som annars inte skulle genomföras.
- Åtgärden får inte vara påkallad av lagstiftning eller gällande tillstånd.
- Energifonden finansierar som regel 30 % av material- och installationskostnaden för godkända energieffektiviseringsåtgärder.
- Vid inköp eller byte av teknisk utrustning ska i första hand produkter tillgängliga på toptensverige.se eller med motsvarande energistandard användas.
- Ansökan bör om möjligt skickas in senast två månader innan åtgärderna planeras starta.
- Projektet bör vara som längst två år.
- Alla medel i fonden är avsättningar från försäljning av el märkt Bra Miljöval. Inget stöd från myndigheter eller liknande är inblandat.

ansökan

Innan du fyller i ansökan

- Ansökan ska ha en tydlig avsändare med organisationsnummer, som äger och driver projektet.
- Projektet ska ha ett klart syfte och en beskrivning av miljönyttan.
- Projektplan med tidsaspekt och aktiviteter ska anges.
- Specifikation av totala kostnader, vad som finansieras av andra och vilken del av projektet som sökande anser ska finansieras av energifonden.
- Projektägaren måste kunna visa att energieffektivisering kan härledas till åtgärden.
- Åtgärden ska dokumenteras och kunna fungera som gott exempel.

Ansökningshandlingar

Mallar för skyltning av fondprojekt

Kontaktperson

Vid högt söktryck eller begränsade fondmedel

  • Vid högt söktryck blir fondens handläggningstider längre. 
  • Saknas medel i fonden stängs den för resten av året.
  • Om ansökan skjuts upp gäller normalt att åtgärderna inte får ha påbörjats innan handläggning.

Genomförda energifondsprojekt

Monterar solceller på byggbodar i Slussen

Skanska, Stockholm

Åtgärder för att minska klimatpåverkan och belastningen på elnätet.

Torktumlare med tvätt.

Familjebostäder

Byte av torkutrustning för att energieffektivisera tvättstugor.

Björkhammar fastigheter sparar el efter byte av fönster och balkongdörrar. Fastigheten fick ekonomiskt stöd från Bra Miljöval Energifond.

Björkhammar Fastigheter, Stockholm

Byte av fönster och balkongdörrar för att minska elanvändningen.

butikschef, livsmedelsbutik, kyl, kyldisk, mat, matbutik, mataffär, grönsaker, fondprojekt, energieffektiviseringsfond, elenergi, energi, el, frys, hållbarhet

ICA Nära Skarpnäck

Ny kyl- och frysanläggning minskar energianvändning med 17 procent.

järfälla, tennishall, elenergi, energifond, energieffektiviseringsfond, fondprojekt, belysning, boll, tennisnät, tennisbana, lokal

Tennishall i Järfälla

Fick 500 000 för att energieffektiviseringar att minska energianvändningen i tennishallens lokaler. 

Bostadsrättsförening isolerade historiska fönster och sparade energi.

Bostadsrättföreningen Sälgen 8

Isolering av 110 fönster för att spara energi.