Budtransporter

Budtransporter (lättgods) märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan och låga hälso- och miljöfarliga utsläpp.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Transporterna av e-handlade varor ökar och det är många företag som deltar i konkurrensen om utkörning till kunderna. Vi på Bra Miljöval vill att kunder ska kunna välja miljömärkta transporter som bidrar till lägre klimatpåverkan, renare luft, trivsammare miljö och ett effektivare transportsystem.

Miljömärkning visar på miljöarbete

Bra Miljöval är en välkänd miljömärkning hos allmänheten och innehar ett högt förtroende. Genom att märka era transporter med Bra Miljöval kan ni på ett enkelt sätt kommunicera att ert miljöarbete lever upp till höga krav. 

Vilka transporter kan miljömärkas?

Förenklat utförs en Bra Miljöval-transport idag med ett fordon som drivs med biogas, miljömärkt el eller muskelkraft. Fordonet har en hög utsläppsklass eller är en cykel och tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter i tvätthallar som uppfyller höga miljökrav. Varje år utförs kontroll av att kraven uppfylls. 

Några av våra miljökrav

  • Fordonen drivs som lägst med 90% förnybara drivmedel.
  • Palmolja och PFAD tillåts inte i drivmedlet.
  • Elfordon ska vid långtidsladdning laddas med el märkt med Bra Miljöval.
  • Fordonen ska i genomsnitt uppfylla utsläppsklass Euro 5 och får som lägst vara Euro 4. Alla nyinförskaffade fordon ska vara Euro 6.
  • Fordonen tvättas i tvätthallar med höga miljökrav och rengörs med miljömärkta produkter.
  • Krav ställs för att tjänsten ska ha en lägre energianvändning, där två av sju krav ska uppfyllas.

Nya miljökrav på gång – ge din åsikt

Nuvarande kriterier är från 2016. Det händer mycket inom branschen och det är nu dags för nya kriterier. Dessa planerar att ges ut på remiss efter sommaren 2021 med en förhoppning om lansering i början av 2022. Välkommen med dina synpunkter!

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta budtransporter eller är intresserad av att märka din transport? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Kontaktpersoner
energi, jesper-peterson, bra-miljöval, enhetschef, försäkringar, transport, mobilabonnemang
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22