Budtransporter

Budtransporter (lättgods) märkta med Bra Miljöval har låg klimatpåverkan och låga hälso- och miljöfarliga utsläpp.

  • Bli licenstagare
  • Konsument
  • Licenstagare

Nya miljökrav på gång

Nuvarande kriterier är från 2016. Det händer mycket inom branschen och det är nu dags för nya kriterier. Under våren sammanställs remissvaren och utifrån dessa samt ytterligare diskussioner med olika aktörer tas de slutgiltiga kriterierna fram och publiceras efter sommaren.

Transporterna av e-handlade varor ökar och det är många företag som deltar i konkurrensen om utkörning till kunderna. Vi på Bra Miljöval vill att kunder ska kunna välja miljömärkta transporter som bidrar till lägre klimatpåverkan, renare luft, trivsammare miljö och ett effektivare transportsystem.

Miljömärkning visar på miljöarbete

Bra Miljöval är en välkänd miljömärkning hos allmänheten och innehar ett högt förtroende. Genom att märka era transporter med Bra Miljöval kan ni på ett enkelt sätt kommunicera att ert miljöarbete lever upp till höga krav. 

Vilka transporter kan miljömärkas?

Förenklat utförs en Bra Miljöval-transport idag med ett fordon som drivs med biogas, miljömärkt el eller muskelkraft. Fordonet har en hög utsläppsklass eller är en cykel och tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter i tvätthallar som uppfyller höga miljökrav. Varje år utförs kontroll av att kraven uppfylls. 

Några av våra miljökrav

  • Fordonen drivs som lägst med 90% förnybara drivmedel.
  • Palmolja och PFAD tillåts inte i drivmedlet.
  • Elfordon ska vid långtidsladdning laddas med el märkt med Bra Miljöval.
  • Fordonen ska i genomsnitt uppfylla utsläppsklass Euro 5 och får som lägst vara Euro 4. Alla nyinförskaffade fordon ska vara Euro 6.
  • Fordonen tvättas i tvätthallar med höga miljökrav och rengörs med miljömärkta produkter.
  • Krav ställs för att tjänsten ska ha en lägre energianvändning, där två av sju krav ska uppfyllas.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta budtransporter eller är intresserad av att märka din transport? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Våra licenstagare berättar...

widriksson, lastbil, licenstagare, godstransporter

Bild 1 av 1 ”Att våra biogas- och eldrivna transporter är märkta med Bra Miljöval hjälper oss i vårt miljöarbete och är samtidigt en trovärdig och kraftfull stämpel på att våra last mile-transporter uppfyller högt ställda miljökrav. Det underlättar även för konsumenter att välja den transport som är minst skadlig för miljön.” Christel Grip, Hållbarhets- och Kommunikationschef Widriksson Logistik

Kontaktpersoner
energi, jesper-peterson, bra-miljöval, enhetschef, försäkringar, transport, mobilabonnemang
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22