Hem- och villaförsäkring

Att välja en miljömärkt försäkring för hem och villa innebär en stor miljöinsats. Det ställs höga krav på försäkringsbolagets miljöarbete, hur de förvaltar försäkringspremier och jobbar för att förebygga skador.

Försäkringsbranschen har en stor potential och en unik position i omställningen till hållbar utveckling. Branschen har en särställning dels i att vara storkonsument av tjänster och produkter vid skadereglering för sina kunders räkning, dels i att informera kunden om risker och verka skadeförebyggande och slutligen i avvaktan på eventuella skador förvalta stora ekonomiska resurser. En stor del av de ekonomiska resurserna arbetar finansiellt i väntan på skadereglering och hur dessa placeras och investeras påverkar i sin tur klimat och miljö.

Varför ska försäkringar miljömärkas?

Som försäkringsbolag finns det mycket att vinna på att miljömärka sin försäkring. Det gör att ni på ett trovärdigt sätt visar era försäkringstagare och potentiella nya kunder att ni tar miljöfrågorna på största allvar och är ett bolag som investerar i en hållbar framtid. Genom Bra Miljöval granskas ni årligen så att kraven uppfylls för att få ha miljömärkningen, vilket är en trygghet för försäkringstagaren och ett kvitto på kvalitén i ert miljö- och hållbarhetsarbete. Miljömärkningen kan därtill hjälpa försäkringsbranschen och enskilda försäkringsbolag att identifiera aspekter av verksamheten som har stor miljöpåverkan.

Våra miljökrav

Kriterierna för Bra Miljöval Försäkringar omfattar krav på licenstagare, kapitalförvaltning, information till försäkringstagaren, skadeförebyggande arbete samt skadereglering. Miljökraven innebär:

  • att bolaget agerar miljömedvetet i upphandling och drift.
  • att anställda inom bolaget har goda miljökunskaper och agerar för att minska bolagets miljöpåverkan.
  • att bolaget kan visa att skador regleras på sätt som utgår ifrån högt ställda krav på miljöhänsyn.
  • att bolaget redovisar hur försäkringskapitalet placeras, med syftet att verka med hög grad av miljöhänsyn.
  • att bolaget hjälper försäkringskunderna till mer miljöanpassning i sin vardag.

Ni ansöker om licens till Bra Miljöval för den eller de försäkringar ni önskar märka med Bra Miljöval. Läs igenom kriterierna, licensvillkoren och fyll i ansökan. Ni hittar ansökningshandlingar nedan.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkta försäkringar eller är intresserad av att märka en försäkring? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

TKE9gr7SSTI poster image

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

faq

Frågor och svar om miljömärkta försäkringar

Få koll på vad det innebär att en försäkring är märkt med Bra Miljöval.

ansökan

Så här går ansökan till att märka en försäkring

Läs hur ansökningsprocessen går till.

Våra licenstagare berättar...

karin-stenmar, folksam, försäkringar, licenstagare, hållbarhetschef

Vi på Folksam har arbetat proaktivt med miljöfrågor i mer än 50 år. Det känns därför naturligt för oss att våra försäkringar lever upp till de högt ställda krav som en av världens tuffaste miljömärkning ställer. För att vara en del av den nödvändiga omställningen till en mer hållbar värld krävs att vi blir många som gör mer medvetna val – där är miljömärkningen en viktig del.

Karin StenmarHållbarhetschef Folksam
Anders Janborg, VD WaterCircle

WaterCircles har sedan starten arbetat med hållbarhet och miljö i fokus. Genom märkningen Bra Miljöval tydliggör vi detta för våra kunder och får samtidigt en kvalitetsstämpel på våra försäkringar. Märkningen innebär också att vi hela tiden måste utveckla vårt miljöarbete

Anders JanborgVD WaterCircles
Kontaktpersoner
Agenta Zandén
Kontaktperson
Agneta Zandén
Produktansvarig Försäkringar
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22

Nyheter

Läs aktuella nyheter och pressmeddelanden från Bra Miljöval.

Alla nyheter
Bli först att gilla!