Vad kan du om el?

Är det verkligen någon skillnad på miljömärkt, förnybar och fossilfri el?
Testa dina kunskaper i vårt quiz. 

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Vilka krav ställs på miljömärkt el?

Målet med Bra Miljövals krav på el är att värna om den biologiska mångfalden, minska energianvändningen och skydda djur och natur.