16 vandringshinder revs för att skydda ekosystem

Vandringshinder som dammar, kvarnar och kraftverk påverkar fiskarnas fortplantning i vattendrag. När rovfisk inte kan vandra för att lägga sina ägg uppströms i åar och älvar minskar de i antal och hela akvatiska ekosystem rubbas. Med stöd från Bra Miljöval Miljöfond har 8+fjordar åtgärdat 16 vandringshinder i fyra kommuner i västra Sverige.  

Från Uddevalla i norr till Kungälv i söder fanns 16 hinder för rovfiskar att växa till sig och ta sig fram i vattendragen och ut till havet.  
— När rovfiskar inte kan röra sig fritt och fortplanta sig i vattendragen och sedan ta sig ut till havet drabbas ekosystem. Överlevnaden på bytesfiskar och krabbor ökar och de äter upp räkor och små kräftdjur som städar kring de viktiga ålgräsängarna. Då finns en risk att fintrådiga alger växer på ålgräset och övergödningen ökar, förklarar Niclas Åberg, strategisk projektledare 8+ fjordar. 

Alla 16 vandringshinder i de olika vattendragen krävde varierade insatser.  
— I vissa vattendrag har dammar rivits, nedfallna material har undanröjts och fåror har grävts för att skapa fria vägar för fisk. Vi har även lagt till stenar och grus för att skapa platser för föda och fortplantning. På en del områden har stockar och stenar borrats fast för att ge fri passage. Det var ett omfattande projekt, men väl värt mödan, berättar Niclas. 

Kort efter att projektet avslutades kunde rovfisk påträffas.  
— Vid besiktningar kunde vi observera lekande havsöringar uppströms flera av de tidigare hindren. Det är glädjande, avslutar Niclas. 

Det nästan 2,5-åriga projektet som startade i oktober 2020 bredde ut sig på ett område som omfattade de fyra kommunerna Uddevalla, Orust, Stenungsund och Kungälv.  

E1JPxlD9qN8 poster image

Före- och efterbilder

Hagaån före åtgärd 8+ fjordar

Bild 1 av 8 Hagaån FÖRE åtgärd

Hagaån före åtgärd 8+ fjordar

Bild 2 av 8 Hagaån FÖRE åtgärd

Hagaån efter åtgärd 8+ fjordar

Bild 3 av 8 Hagaån EFTER åtgärd

Hagaån efter åtgärd 8+ fjordar

Bild 4 av 8 Hagaån EFTER åtgärd

Varekilsån före åtgärd 8+ fjordar

Bild 5 av 8 Varekilsån FÖRE åtgärd

Varekilsån efter åtgärd 8+ fjordar

Bild 6 av 8 Varekilsån EFTER åtgärd

Strane å före åtgärd 8+ fjordar

Bild 7 av 8 Strane å FÖRE åtgärd

Strane å efter åtgärd 8+ fjordar

Bild 8 av 8 Strane å EFTER åtgärd

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!