El märkt med Bra Miljöval

Det är skillnad på förnybar el och miljömärkt el. Med miljömärkning av förnybar el minskar vi den negativa miljöpåverkan från förnybar elproduktion, och ökar energieffektiviseringen så vår energianvändning minskar. Tillsammans med kunder och energibolag når vi ett hållbart energisystem, för klimatet och den biologiska mångfaldens skull.

Energibolag som erbjuder el märkt Bra Miljöval hjälper sina kunder att välja den mest hållbara el som finns i dagsläget. Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska.

Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el.

Förutom att Bra Miljöval ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme miljömärkt el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Som licenstagare ska företaget leva upp till miljökraven i kriterierna för Bra Miljöval Elenergi, och det kontrollerar Bra Miljöval varje år. Det är en trygghet både för företaget med licens och dess elkunder.

Från den 1 oktober 2021 är kriterierna för el märkt Bra Miljöval reviderade och skärpta.

Våra miljökrav

  • Vindkraft och solkraft ska placeras utanför skyddade naturområden för att minska påverkan på djur och natur.
  • Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten, för att undvika torrläggning, och följa sitt naturliga flöde. Fiskvandringsvägar och begränsning av hastiga förändringar i vattenflödet gynnar växt- och djurlivet.
  • Biobränsle ska vara 100 % FSC-märkt och askan ska alltid återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.
  • Vindkraftverk och solcellspaneler ska återvinnas på ett resurseffektivt sätt när de monteras ner i enlighet med restproduktplan.

Sälja el märkt med Bra Miljöval

För att sälja el märkt Bra Miljöval på elmarknaden eller till slutkonsument ska energiföretaget ha licens hos Naturskyddsföreningen/Bra Miljöval. All förnybar el som klarar våra kriterier kan märkas. I samband med det får elbolaget även ett diplom att visa upp för sina kunder.

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om miljömärkt el eller är intresserad av att märka din el? Tveka inte att kontakta oss på Bra Miljöval. Våra kontaktuppgifter, blanketter till ansökan, miljökrav och licensvillkor finns nedan.

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Frågor och svar kring ansökningsblankett

Har du frågor kring ansökningsblanketten? Här finns frågor och svar samlade hur ditt företag ansöker om att bli licenstagare att sälja miljömärkt el.

elenergi, el, elmix, elproduktion, miljömärkt, ursprungsmärkt, energislag, triangel, trekant

Det är skillnad mellan förnybar och miljömärkt el

Förnybar el tas från källorna sol, vind, vatten och biobränsle. Miljömärkt el ställer miljökrav att den förnybara elen ska värna om klimat, miljö och djurliv.

Minska energianvändningen genom att använda mindre el.

Vad kan du om el?

Är det verkligen någon skillnad på miljömärkt, förnybar och fossilfri el?
.

FAQ

Frågor och svar om miljömärkt el

Få koll på miljökraven för Bra Miljöval-märkt el.

energibolag med bra miljöval el

Vilka energibolag erbjuder miljömärkt el?

Här kan du se vilka energibolag som erbjuder Bra Miljöval-märkt el till konsument och företag.

topten, logga, logotyp, energieffektiv

Energisnåla produkter

Listar Sveriges energieffektivaste produkter i olika kategorier.

Frågor och svar om vindkraft

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Här kan du läsa frågor och svar om vindkraft.

miljöfond, miljöfondsprojekt, länstyrelsen, kalmar, emån, elenergi, fiskväg, vandringshinder, rivning, vattendrag, biologisk, mångfald, Emån

Bra Miljöval fonder

Försäljning av Bra Miljöval-märkt el går till miljöprojekt, energieffektivisering och för att ta fram ny spännande energiteknik.

Vindkraft

Vilka energibolag erbjuder miljömärkt el?

Här kan du se vilka energibolag som erbjuder Bra Miljöval-märkt el till konsument och företag.

Kontaktpersoner
Kim Blomster
Kontaktperson
Kim Blomster
Produktansvarig Elenergi076-866 57 06
Jesper Peterson
Kontaktperson
Jesper Peterson
Enhetschef Energi och Transporter070-240 17 22

Kontakta kontaktpersonerna ovan
eller skicka din fråga till:

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Bli först att gilla!