Avgifter att miljömärka el från vattenkraftverk

Nedan finns kostnaderna för att miljömärkta el från vattenkraftverk.

  • Ansökan (engångsavgift)                 10 000 SEK
  • Årlig fast licensavgift                         5 000 SEK
  • Årlig rörlig licensavgift                    600 SEK per såld GWh

Additionell miljönytta enligt kriterierna uppnås genom fondavsättningar i efterskott enligt följande:

  • 500 SEK per GWh såld miljömärkt el från vattenkraft går till Energifonden.

Miljömärkt vattenkraftsel innebär fondavsättning till Miljöfonden där avgiften beror på vilka miljökrav som produktionsanläggningen lever upp till.

Om alla miljökrav uppnås sker fondavsättning med 500 SEK/GWh till Energifonden, men som högst kan fondavsättning för miljömärkt vattenkraftsel ske med 6000 SEK/GWh.

Nedan är de olika fördelningarna och all information finns i elkriterierna avsnitt 2 Kriterier för vattenkraft och i Bilaga 1.

  1. För vattenkraft där fiskvandringsvägar saknas tillkommer fondavsättning på
    2500 SEK/GWh samt fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.
  2. För vattenkraft där vattenföringen aldrig fördelas under året tillkommer fondavsättning på 1500 SEK/GWh samt fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.
  3. För vattenkraft där vattenståndet varierar mer än ±13 cm/ timme under året tillkommer fondavsättning på 1500 SEK/GWh samt fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.
  4. För vattenkraft där alla miljökrav enligt 2.6 - 2.8 uppnås sker endast fondavsättning till Energifond med 500 SEK/GWh.

Licensavgifterna regleras i Särskilda licensvillkoren och faktureras i början av kalenderåret med en prognostiserad volym. Varje höst skickas en justeringsfaktura baserad på verksamhetsårets utfall av såld elvolym, och fondavsättning.

Bli först att gilla!