Frågor och svar om el märkt med Bra Miljöval

Få koll på vad det innebär att el är märkt med Bra Miljöval och vilken skillnad du gör genom att välja miljömärkt el i elavtalet.

Vad är skillnaden på förnybar el och el märkt med Bra Miljöval?

El märkt med Bra Miljöval är alltid 100 procent förnybar och kommer från godkända anläggningar som lever upp till strikta miljökrav. Varje år kontrollerar revisorer samt Bra Miljöval hos Naturskyddsföreningen att elbolagen som är licenstagare lever upp till miljökraven. Med el märkt Bra Miljöval får du el som tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

Vilka krav ska vara uppfyllda för att elen ska kunna märkas med Bra Miljöval?

I elkriterier för Bra Miljöval framgår miljökraven för respektive energislag. För vindkraft får inte verken vara placerade i skyddade djur- och naturområden, vattenkraft ska bland annat se till att hålla ett jämnt och naturligt vattenflöde, biobränsle ska vara FSC-märkt och askan
återföras till skogen, solceller ska återvinnas korrekt när de tjänat ut. Dessutom måste elbolagen avsätta pengar till fonder som finansierar projekt som reparerar miljöskador från vattenkraft och energieffektiviseringsprojekt.

Uppfyller all vattenkraft miljökraven för Bra Miljöval el?

Nej, eftersom vattenkraftverk är vandringshinder för fisk och andra arter ställer Bra Miljöval krav på att producenten inte får torrlägga vattenfåran och att flödet inte får understiga vissa nivåer. Kraven i elkriterier sätter också stopp för nybyggnation av vattenkraft på grund av stor miljöpåverkan samt att älvsträckor ska vara orörda.

Om jag redan har ett elavtal, hur gör jag för att få el märkt Bra Miljöval?

Det är ofta enkelt att byta till miljömärkt el på ditt befintliga elavtal. Kontakta ditt nuvarande elbolag och fråga. Här kan du se en lista på alla elbolag som har licens och erbjuder Bra Miljöval el.

Varför har inte alla elbolag el märkt med Bra Miljöval?

Det är helt frivilligt för elbolagen att erbjuda el märkt med Bra Miljöval. En del har valt att inte ha med det i sitt utbud. Om du saknar det hos ditt elbolag rekommenderar vi att du frågar dem om varför det inte finns.

Varför får elbolag märka sin el oavsett hur liten del den är av elbolaget totala elförsäljning?

Bra Miljöval märker el, inte elbolag. Bra Miljöval godkänner den el som uppfyller miljökraven i miljömärkningens kriterier. Se kriterier för Bra Miljöval el. Genom att märka el som uppfyller kraven ökar försäljningen av miljömärkt el i Sverige.

Hur stort är intresset för el märkt med Bra Miljöval?

Intresset ökar för varje år och elbolagen i Sverige säljer mer el märkt med Bra Miljöval än tidigare. Numer finns även elbolag som enbart säljer el märkt med Bra Miljöval.

Hur går miljömärkningen av el till?

Elbolaget skickar in en ansökan till Bra Miljöval hos Naturskyddsföreningen som bedömer. Klarar de miljökraven i elkriterierna så blir de licensierade att sälja el märkt med Bra
Miljöval. Elbolaget får en licens och ett diplom om Bra Miljöval el. Även elbolagets kunder som köper in Bra Miljöval el kan få ett diplom om de så önskar.

Är det elproduktionsanläggningen som får miljömärkningen Bra Miljöval?

Nej, det är bara tjänster eller produkter som kan märkas med Bra Miljöval. Det är själva elleveransen som blir miljömärkt och inte anläggningen eller företaget i sig.

Vem kontrollerar att elbolagen lever upp till miljökraven? Hur går det till?

Det gör Bra Miljöval varje kalenderår. En kontrollblankett skickas till elbolaget som måste låta en extern auktoriserad revisor kontrollera hur elbolaget fyllt i den samt att rätt underlag är bifogade innan en underskriven kontroll sänds till Bra Miljöval. Därefter granskar Bra
Miljöval kontrollerna och bedömer om elbolaget lever upp till miljökraven i elkriterierna.

Kostar det extra att köpa Bra Miljöval el?

Det är elbolagen själva som bestämmer hur de vill prissätta Bra Miljöval el till sina kunder. Inköpspriset för själva elen kan vara något dyrare om den är märkt med Bra Miljöval, och licensierade elbolag betalar årlig avgift till Naturskyddsföreningen för märkningen Bra
Miljöval.

Vilken konkret miljönytta har Bra Miljöval el uppnått sedan starten (1996)?

Här finns en karta med alla genomförda projekt och du kan zooma in och klicka på varje punkt för att se mer information.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning med tuffa miljökrav som ständigt utvecklas.

Läs mer om Bra Miljöval
Gillas av 1