Avgifter att miljömärka el från vindkraftverk

Nedan finns kostnaderna för att miljömärkta el från vindkraftverk.

  • Ansökan (engångsavgift)                 10 000 SEK
  • Årlig fast licensavgift                         5 000 SEK
  • Årlig rörlig licensavgift                    600 SEK per såld GWh

Additionell miljönytta enligt kriterierna uppnås genom fondavsättningar i efterskott enligt följande:

  • 500 SEK per GWh såld miljömärkt el från vindkraft går till Energifonden.

Licensavgifterna regleras i Särskilda licensvillkoren och faktureras i början av kalenderåret med en prognostiserad volym. Varje höst skickas en justeringsfaktura baserad på verksamhetsårets utfall av såld elvolym, och fondavsättning.

Lägre avgift vid försäljning till enbart andra licenstagare

Licenstagare som inte säljer el till slutanvändare, utan till andra licenstagare, undantages den rörliga licensavgiften samt fondavsättning. Det är licenstagaren ”sist i ledet” som miljömärker den förnybara elen genom att betala rörlig licensavgift samt fondavsättning. Detta regleras i punkt 4.4 i Särskilda licensvillkor.

Producenten blir då endast fakturerad grundavgiften på 5000 SEK/år i början av varje kalenderår.

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!