Förslag på text om restproduktplan

I ansökan om att miljömärka ett vindkraftverk ska en text om restproduktplan skickas in. Här finns förslag på vilka rubriker en restproduktplan för sol- eller vindkraft bör innehålla.

Introduktion

En kort text om exempelvis företaget och anläggningen i fråga.

Detaljerad beskrivning av anläggningen

Exempelvis teknisk beskrivning och geografisk placering, gärna bilder och kartor.

Restproduktplan

1. Lista med material som ska återvinnas.

2. Eventualla lagkrav angående material som ska återvinnas.

3. Handlingsplan vid nedmontering; exempelvis transporter och återvinningsmetod.

Eventuella bilagor

Företagets miljöpolicy eller andra dokument. Det går bra att länka till detta om det finns på hemsida.

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!