Ansök och bli märkt Bra Miljöval Försäkringar

Så här går det till att ansöka för att en försäkring ska bli märkt med Bra Miljöval. Kontakta oss gärna så hjälper vi till på vägen.

1. Läs våra kriterier

Ladda ner kriterierna för Bra Miljöval Försäkringar Hem och Villa, eller kriterierna för Bra Miljöval Försäkringar Bil. Ta reda på om era försäkringar klarar miljökraven. Hör gärna av er till Bra Miljöval för vägledning.   

2. Ansökan

Ladda ner ansökningsblanketten och läs licensvillkoren. Fyll i och Ladda ner ansökningsblanketten och läs licensvillkoren. Fyll i och skicka in ansökan med eventuella bilagor och underlag. Ansökan behöver inte vara komplett i detta skede, Bra Miljöval vägleder er gärna i processen. (Ansökan är en ifyllbar pdf. Acrobat Reader 7 eller senare behövs för att spara.)  

3. Bedömning

Vi utvärderar informationen som ni har skickat in och frågar eventuellt efter kompletteringar eller justeringar. 

4. Godkänt

Om miljökraven för försäkringsprodukten uppfylls utfärdas en Bra Om miljökraven för försäkringsprodukten uppfylls utfärdas en Bra Miljöval-licens som skickas till ditt företag. Nu kan ni börja marknadsföra försäkringsprodukten som Bra Miljöval-märkt. 

5. Giltighet

Bra Miljöval-licensen gäller tills vidare, fram tills dess att nya kriterier tas fram. Kriterierna revideras regelbundet för att driva på utveckling och skapa ytterligare vinster för miljön.

6. Regelbundna kontroller

Varje år kontrollerar Bra Miljöval att de märkta försäkringarna klarar kraven. Kontrollhandlingar skickas ut till er. Vissa handlingar fyller ni själva i och andra skickar ni till en revisor. När allt är ifyllt skickar ni det samlat till oss på Bra Miljöval. I september kontaktar vi er och meddelar om kontrollen är klar eller om det är några frågetecken som behöver redas ut.

7. Avgifter

Miljömärkning kräver resurser för att bedöma ansökan, utföra kontroller och utveckla nya miljökrav. Därför tar Bra Miljöval ut en ansökningsavgift, i samband med att ansökan skickas in, och därefter en årlig licensavgift för att få använda Bra Miljöval-märket. 

 Ansökningsavgiften är en engångsavgift per produkt, hem- och villaförsäkring eller bilförsäkring, som skall märkas. Avgiften är inte återbetalningsbar även om produkten inte godkänns för licens. Om licens beviljas tillkommer en årlig licensavgift motsvarande 0,15‰ av produktens omsättning, inklusive produktvarianter som omfattas av licensen. Den årliga avgiften är rörlig och är minst 100 000 kronor, men som mest 1 300 000 kronor. Om ni har licens för både hem- och villaförsäkring och bilförsäkring, räknas den totala omsättningen för båda licenserna samman till en avgift.

Om Bra Miljöval Försäkringar 

Bra Miljöval Försäkringar ställer höga krav och är en märkning för försäkringsbolag som vill ligga i framkant. Bolag med märkta försäkringar kan visa att en oberoende part har granskat miljöarbetet.

Tillsammans gör vi skillnad.

Bli licenstagare till Bra Miljöval

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!