Åtgärder i å för ökad biologisk mångfald

Emån rinner genom delar av Småland och
mynnar ut i Kalmarsund. Här finns en lång
tradition av att utvinna vattnets kraft, vilket
fått negativ inverkan på åns ekosystem.
För att förbättra livsmiljön för växter, fiskar
och annat djurliv i och omkring Emån fick
Länsstyrelsen i Kalmar ekonomiskt stöd
från Bra Miljöval miljöfond.

Emån är ett av de vattendrag som har påverkats
negativt av utvinning av vattenkraft. Stenblock och
grus har forslats bort i syfte att styra och leda om det
strömmande vattnet. Dessa ingrepp ledde till att stora
naturvärden gick förlorade – unika bestånd av fisk och andra
arter har försvunnit från flera områden. Med ett bidrag på
600 000 kronor från Bra Miljöval miljöfond gjordes därför
viktiga insatser för att restaurera åns ekosystem. Åtgärderna
innebar bland annat att sten, grus och sand fördes tillbaka
i syfte att återskapa naturliga miljöer med god ekologisk
funktion. Projektet höll på i fem år och avslutades 2020.

Tack vare åtgärderna fick ån tillbaka naturligt strömmande vatten och nya lek- och uppväxtområden för fisk.

Tobias Borger, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Kalmar län

Effekten på lax och öring är tydlig. 2017 och 2018 fanns
ingen laxfisk i den här delen av ån, men under både 2019 och
2020 återfanns här ett 50-tal laxyngel. Även öring verkar nu
vilja komma tillbaka och fåglar som strömstare, forsärla och
kungsfiskare har visat sig i området, vilket vittnar om en rik
fisk- och insektsfauna.

Miljöfonden baseras på avsättningar från alla elbolag
som säljer el märkt med Bra Miljöval

Ikon Bra Miljöval Elenergi

Välj el märkt med Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.

Se våra miljökrav
Bli först att gilla!